Forankring

KommuneKredits arbejde med samfundsansvar er forankret i afdelingen Forretningsudvikling & Strategi i teamet Bæredygtig Finansiering.

null

Søren Steen Mortensen

Udviklingsdirektør
null

Guri Weihe

Chef for Bæredygtig Finansiering
null

Helene Breinholt Søndergaard

Konsulent - Bæredygtig Finansiering