KommuneKredit og Samfundsansvar

KommuneKredit er til for fællesskabet

KommuneKredits forretningsmodel handler grundlæggende om at skabe økonomisk råderum for kommuner og regioner i Danmark ved at tilbyde finansiering og finansiel rådgivning til lavest mulige omkostninger. Næsten alle vores udlån har et grønt eller socialt sigte; eksempelvis klima- og kystsikring, offentlig transport, energieffektivisering af offentlige bygninger, ældreboliger, lokale sportshaller, skoler, rådhuse og fjernvarmeforsyningsanlæg.

 

På den måde kan man sige, at samfundsansvar – eller Corporate Social Responsibility (CSR) – er en iboende del af KommuneKredits forretningsmodel.

 

Vores finansiering stilles til rådighed på baggrund af demokratiske beslutninger i kommunal­bestyrelser og regionsråd. Det sker på lige vilkår i hele Danmark, uanset postnummer.

 

Vores udlån finansieres ved udstedelse af værdipapirer på de danske og internationale kapitalmarkeder.

Spørgsmål kan henvendes til adm. direktør Jens Lundager.