KommuneKredit og Samfundsansvar

KommuneKredit er til for fællesskabet

KommuneKredits forretningsmodel handler grundlæggende om at skabe økonomisk råderum for kommuner og regioner i Danmark ved at tilbyde finansiering og finansiel rådgivning til lavest mulige omkostninger. Næsten alle vores udlån har et grønt eller socialt sigte; eksempelvis klima- og kystsikring, offentlig transport, energieffektivisering af offentlige bygninger, ældreboliger, lokale sportshaller, skoler, rådhuse og fjernvarmeforsyningsanlæg.

 

På den måde kan man sige, at samfundsansvar – eller Corporate Social Responsibility (CSR) – er en iboende del af KommuneKredits forretningsmodel.

 

Vores finansiering stilles til rådighed på baggrund af demokratiske beslutninger i kommunal­bestyrelser og regionsråd. Det sker på lige vilkår i hele Danmark, uanset postnummer.

 

Vores udlån finansieres ved udstedelse af værdipapirer på de danske og internationale kapitalmarkeder.

Spørgsmål kan henvendes til adm. direktør Jens Lundager.

Jens Lundager

Jens Lundager

Adm. Direktør

3369 7622