Bestyrelse

Den overordnede ledelse af KommuneKredit varetages af en bestyrelse. Bestyrelsen har 9 medlemmer, hvoraf 6 vælges af kommunerne og 2 vælges af regionerne samt 1 uafhængigt medlem med kvalifikationer indenfor regnskabsvæsen eller revision.

  • Lars Krarup, Herning Kommune, formand
  • Thomas Lykke Pedersen, Fredensborg Kommune, næstformand
  • Hans Toft, Gentofte Kommune
  • Erik Nielsen, Rødovre Kommune
  • Mikael Klitgaard, Brønderslev Kommune
  • Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune
  • Leila Lindén, Region Hovedstaden
  • Martin Geertsen, Region Hovedstaden
  • Kaj V. Holm, uafhængigt medlem