Links

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank
Nationalbankens Officielle Rentesatser

Danske Regioner

Danske Regioner

Social- og Indenrigsministeriet

Social- og Indenrigsministeriet

Erhvervsministeriet

Erhvervsministeriet

KL (Kommunernes Landsforening)

KL

KommuneKredits nordiske samarbejdspartnere:

KBN, Kommunalbanken i Norge
Kommuninvest i Sverige
Municipality Finance i Finland

Nasdaq Copenhagen A/S (tidl. Københavns Fondsbørs)

Nasdaq Copenhagen A/S

Lånebekendtgørelsen for kommuner

Lånebekendtgørelsen for kommuner 

Lånebekendtgørelsen for regioner

Lånebekendtgørelsen for regioner