Links

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank
Nationalbankens Officielle Rentesatser

Danske Regioner

Danske Regioner

Social- og Indenrigsministeriet

Social- og Indenrigsministeriet

Erhvervsministeriet

Erhvervsministeriet

KL (Kommunernes Landsforening)

KL

KommuneKredits nordiske samarbejdspartnere:

KBN, Kommunalbanken i Norge
Kommuninvest i Sverige
Municipality Finance i Finland

Nasdaq Copenhagen A/S (tidl. Københavns Fondsbørs)

Nasdaq Copenhagen A/S

Lånebekendtgørelsen for kommuner

Lånebekendtgørelsen for kommuner 

Lånebekendtgørelsen for regioner

Lånebekendtgørelsen for regioner 

Finans Danmark indsamler og offentliggør forskellige typer af pengemarkedstatistik baseret på indberetninger fra pengeinstitutterne, herunder CIBOR referencerenterne.

Finans Danmark – Markedsinfo