Hvem er vi?

KommuneKredit er en forening, der har til formål at yde lån til kommuner og regioner og til selskaber/institutioner med 100 pct. kommunegaranti.

 

KommuneKredit er kommunernes og regionernes eget finansieringsselskab og er alene til for sine kunders skyld.

 

KommuneKredits mission

KommuneKredit skal skabe økonomisk råderum for kommuner og regioner i Danmark ved at tilbyde finansiering og finansiel rådgivning til lavest mulige omkostninger.

 

KommuneKredits vision

  • Vi vil altid være det bedste finansieringsvalg for vores kunder, uanset de givne rammer.
  • Vi vil være tidssvarende, effektive og involverende med fokus på høj kvalitet, sikkerhed og stabilitet.

KommuneKredits medlemmer er kommuner og regioner, der har lån eller garanterer eller hæfter for lån. Medlemmerne hæfter solidarisk for KommuneKredits forpligtelser. Alle kommuner og alle regioner er for tiden medlemmer af KommuneKredit.

 

Den overordnede ledelse af KommuneKredit varetages af en bestyrelse. Bestyrelsen har 10 medlemmer, hvoraf 6 vælges af kommunerne og 2 vælges af regionerne. Desuden vælges to medlemmer, der er uafhængig af foreningen og med kvalifikationer indenfor regnskabsvæsen eller revision. Den daglige ledelse varetages af en direktion på 2 medlemmer.

 

KommuneKredits lån finansieres ved udstedelse af obligationer på det danske og udenlandske obligationsmarked.

 

KommuneKredit er kreditvurderet hos Moody’s Investors Service og Standard and Poor’s. KommuneKredit er for den langfristede gæld kreditvurderet til Aaa/AAA og P-1/A-1+ for den kortfristede gæld.

 

KommuneKredit yder leasing gennem KommuneLeasing, som er en afdeling i KommuneKredit.

KommuneKredit er en moderne serviceorganisation baseret på engagerede medarbejdere og moderne teknologi.