Hvem er vi?

KommuneKredit er en forening, der har til formål at yde lån til kommuner og regioner og til selskaber/institutioner med 100 pct. kommunegaranti.

KommuneKredit er kommunernes og regionernes eget finansieringsselskab og er alene til for sine kunders skyld.

 

KommuneKredits mission

KommuneKredit skal skabe økonomisk råderum for kommuner og regioner i Danmark ved at tilbyde finansiering og finansiel rådgivning til lavest mulige omkostninger.

 

KommuneKredits vision

  • Vi vil altid være det bedste finansieringsvalg for vores kunder, uanset de givne rammer.
  • Vi vil være tidssvarende, effektive og involverende med fokus på høj kvalitet, sikkerhed og stabilitet.

KommuneKredits medlemmer er kommuner og regioner, der har lån eller garanterer eller hæfter for lån. Medlemmerne hæfter solidarisk for KommuneKredits forpligtelser. Alle kommuner og alle regioner er for tiden medlemmer af KommuneKredit.

 

Den overordnede ledelse af KommuneKredit varetages af en bestyrelse. Bestyrelsen har 10 medlemmer, hvoraf 6 vælges af kommunerne og 2 vælges af regionerne. Desuden vælges to medlemmer, der er uafhængig af foreningen og med kvalifikationer indenfor regnskabsvæsen eller revision. Den daglige ledelse varetages af en direktion på 2 medlemmer.

 

KommuneKredits lån finansieres ved udstedelse af obligationer på det danske og udenlandske obligationsmarked.

 

KommuneKredit er kreditvurderet hos Moody’s Investors Service og Standard and Poor’s. KommuneKredit er for den langfristede gæld kreditvurderet til Aaa/AAA og P-1/A-1+ for den kortfristede gæld.

 

KommuneKredit yder leasing gennem KommuneLeasing, som er en afdeling i KommuneKredit.

KommuneKredit er en moderne serviceorganisation baseret på engagerede medarbejdere og moderne teknologi.

 

KommuneKredits grundlæggende værdier er:

Kompetent

” I KommuneKredit er vi gode til at bringe vores faglighed i spil og bruge vores specialviden, så den er værdiskabende for vores kunder. Vi holder os opdaterede og uddanner os løbende, så vores samarbejdspartnere og kunder kender os som en kompetent og professionel sparringspartner”.

Løsningsorienteret

” I KommuneKredit er vi gode til at drive processer på en effektiv måde og til at nå i mål. Vi tilpasser metoder og løsninger, når de ikke fungerer efter hensigten. Vi har blik for den samlede opgave og stræber efter at gøre tingene så enkelt som muligt”

Ansvarlig

” I KommuneKredit følger vi opgaverne til dørs, og vi tænker langsigtet og på vores kunders vegne. Vi har fokus på, at vi altid skal kunne stå på mål for vores ageren, og at vores handlemåde er så gennemsigtig som mulig hele vejen igennem”.

Rummelig

” I KommuneKredit vil vi hinanden det bedste, og vi spiller hinanden gode – til gavn for vores kunder og samarbejdspartnere. Vi er åbne overfor forandringer, og vi er gode til at rumme hinandens viden for at kunne danne en helhed. Vi har respekt for trufne beslutninger, og når vejen er sat, følger vi den og bakker op”.

 

Værdierne kan sammenfattes til KLAR, idet KommuneKredit er KLAR til forandringer, samarbejde og til at levere gode løsninger til kunder og investorer. KLAR er tillige udtryk for, at KommuneKredit er en transparent organisation, der er ligetil og til for kunden.

 

Værdierne afspejler KommuneKredits styrker og kultur samtidig med, at de tydeliggør den adfærd, som ledere og medarbejdere fremadrettet skal udvise for at understøtte mission, vision og Strategi 2022.