Høringssvar – lovforslag om konkurrenceudsættelse af forbrændingsegnet affald

KommuneKredit har afgivet høringssvar til Energistyrelsen vedr. udkast til lovforslag om ny organisering af affaldsforbrændingssektoren og konkurrenceudsættelse af forbrændingsegnet affald.

 

Lovforslaget vil ændre rammerne for sektoren på en sådan måde, at investeringer i affaldsenergianlæg ikke fremover kan finansieres hos KommuneKredit.

 

Eksisterende lån i KommuneKredit kan videreføres under visse betingelser.

Se høringssvaret her:

 

Høringssvar fra KommuneKredit

 

 

Læs, hvordan KommuneKredit vil håndtere videreførelsen af eksisterende lån i praksis, hvis lovforslaget bliver gennemført, her:

 

Brev til affaldsselskaber 170323