Vandværk og skovrejsning i Assens

vand
Et grønt lån på 20 millioner kroner til opførelse af et nyt vandværk og skovrejsning i Assens er et eksempel på de støtteberettigede projekter i kategorien vandforvaltning. Ved udgangen af 2020 udgjorde denne kategori 31,2 pct. af den samlede udbetalte grønne lånevolumen.
Assens Forsyning fik i 2020 bevilget et grønt lån til opførelse af et primært og nyt højteknologisk vandværk med en årlig kapacitet på 800.000 m³ drikkevand. Vandværket har både før- og efterfiltrering og to parallelle ledninger. Hver ledning behandler vand fra sit eget opland for at sikre maksimal forsyningssikkerhed for en kritisk infrastruktur. Ny teknologi gør det også muligt for vandværket at opdage potentielle vandudslip på individuelt borgerniveau og dermed bidrage til at beskytte vand som en ressource og reducere vandspild og skader.

 

Det nye vandværk i Assens forsyner mere end 4.000 husstande og erhvervslivet, som omfatter Danmarks fjerdestørste bryggeri. Det grønne lån omfatter også skovrejsning på 50 hektar i oplandet til grundvandsbeskyttelse. Området bidrager årligt med 325.000 m³ grundvand og skovrejsning indgår i et målrettet miljøinitiativ, der har til formål at øge andelen af bynære statsskove i Danmark. Den varierede løvskov ‘Lundager Skov’ bliver plantet i 2021 og vil give nye muligheder for friluftsliv for de lokale borgere.

 

Grøn lånekategori

Den grønne lånekategori til vandforvaltning dækker nye investeringer i og løbende vedligeholdelse af vandindsamling, -behandling, genanvendelse, rengøring, genbrug, teknologier og relateret infrastruktur.

 

KommuneKredit har udbetalt 292 grønne lån på i alt knap syv mia. kr. i kategorien fra 2017-2020.

Udbetalt grønt lån fra KommuneKredit i 2020: 20 mio. kr.

 

Forventede miljøpåvirkninger:

▪ Sikre fremtidig forsyning af rent drikkevand.

▪ Beskyttelse af grundvandet.

▪ Øge andelen af bynære statsskove.

SDG kobling

 

 

Primært EU miljøformål

Bæredygtig anvendelse og beskyttelse af vand- og havressourcer

Hvis du vil høre mere om finansieringsmuligheder i KommuneKredit, så kontakt vores kundeafdeling på kunde@kommunekredit.dk
 Læs mere om vores grønne lån.
Læs flere fortællinger fra vores kunder her.