Svendborg genanvender nu dobbelt så meget affald

Svendborg affald - 900x416
Mest miljø for pengene og nedbringelse af klimaaftrykket. Det er de ambitiøse mål, der ligger til grund for Svendborgs opdaterede plan for affaldssortering, som er rullet ud til alle borgere og kommunale institutioner de seneste år. Planen har sikret, at kommunen nåede de nationale mål for CO2-reduktion og genanvendelse.
I Svendborg Kommune er nedbringelse og genanvendelse af affald et vigtigt skridt på
vejen mod en cirkulær økonomi til fordel for kommunens borgere og det lokale miljø.
Det er samtidig et skridt, der understøtter målene for den nationale affaldsplan ”Danmark uden affald” og EU’s mål for genanvendelse.

 

Siden 2020 har Svendborgenserne via. kampagner lært at sortere på nye måder,
og samtidig har kommunens indsamling, sortering og omlastning af affald fået en
opdatering. Den fælles indsats – kommune og borgere i mellem – har resulteret i, at andelen af indsamlet affald, der genanvendes, er steget fra 27 pct. til over 58 pct. i projektperioden.

 

Ved at øge genanvendelsen af det indsamlede affald sker der samtidig en nedbringelse af CO2-udledning, da affaldet hverken skal sendes til forbrænding eller
erstattes med et nyt produkt. Projektet er finansieret med et grønt lån i KommuneKredit. Projektet falder inden for kategorien affaldshåndtering.

 

“Vi skal sikre, at en endnu højere andel af vores ressourcer recirkuleres, så vi mindsker vores klimaaftryk og får mest miljø for pengene. Derfor vil vi i de kommende år øge vores fokus på at forebygge affald og genanvende produkter, inden de bliver affald.”

Morten Schytte
Produktionschef, Svendborg Vand og Affald

Låntager: Svendborg Affald A/S

 

Garant: Svendborg Kommune

 

Låneformål: Kommunal affaldshåndtering

 

Lånesum: 32 mio. kr.

 

Byggeperiode: 2020-2022

Hvis du vil høre mere om finansieringsmuligheder i KommuneKredit så kontakt vores kundeafdeling på kunde@kommunekredit.dk
 Læs mere om vores låneproces.
Læs flere fortællinger fra vores kunder her.