LED-belysning i Rebild

rebild
Bestyrelsen i Sortebakkehallerne ønskede at energirenovere hallerne for at nedbringe energiforbruget, Rebild Kommune bakkede op, og KommuneKredit stillede finansiering til rådighed for projektet. Over en tre-årig periode vil energiforbruget blive mere end halveret med en årlig økonomisk besparelse på ca. 65.000 kr. til følge.

Sortebakkehallerne er en selvejende institution beliggende i Nørager i den sydlige del af Rebild Kommune. Hallerne anvendes i dagtimerne af Sortebakkeskolen, som har i omegnen af 500 elever. Derudover danner hallerne rammer om et mangfoldigt foreningsliv, bl.a. håndbold-, gymnastik- og fodboldklubber.

 

På grund af en høj belægningsprocent og et højt energiforbrug besluttede halbestyrelsen i 2016 at energirenovere hallerne, herunder at udskifte lysarmaturerne til LED-belysning samt forbedre isoleringen i en del af hallerne. Den samlede investeringsudgift var på 521.280 kr., heraf udgjorde udgifterne til LED-belysning 450.000 kr.

 

Rebild Kommune godkendte projektforslaget og stillede den nødvendige garanti for hallernes låntagning. Dermed kunne finansieringen tilvejebringes gennem KommuneKredit.

 

”Kommunen var meget positiv over for vores idé og hjalp os endda med at søge om lån gennem KommuneKredit. For os har det betydet en mere effektiv finansiering i form af en lavere rente og lavere låneudgifter,” fortæller projektleder og bestyrelsesmedlem Tina Sund Johannesen.

 

Gode besparelser på energiforbruget

Hallerne vil årligt spare i omegnen af 65.000 kr. på energiforbruget. Det er et stort beløb for en selvejende institution som Sortebakkehallerne. Projektet har også positive grønne effekter, da overgangen til LED-belysning estimeres til at give en årlig nedgang i energiforbruget på over 50 pct. over en tre-årig periode. Primo december 2017 var forbruget på 52.700 kWh mod 111.200 kWh i 2015 inden bestyrelsens beslutning om at energirenovere.

 

Tina Sund Johannesen er meget tilfreds med resultaterne: ”Vi kan kun anbefale andre at kigge på deres elforbrug og evt. skifte til LED. Det bedste ved det hele er, at besparelsen på forbrug kunne ses med det samme.”

 

Sportsforeningerne har taget godt imod det nye lys: ”Løsningen giver mulighed for at styre lyset i flere niveauer, manuelt og via PC, og det tog kun et par uger for idrætsudøverne at vænne sig til det nye lys,” fortæller halinspektør, Jan Myrup.

Bygherre: Sortebakkehallerne, selvejende institution

 

Byggeperiode: 2016

 

Lånefinansiering: 521.280 kr.

 

Låneprodukt: Projektet er finansieret med et rentetilpasningslån

Hvis du vil høre mere om finansieringsmuligheder i KommuneKredit, så kontakt vores kundeafdeling på kunde@kommunekredit.dk
 Læs mere om vores låneproces.
rebild1
Læs flere fortællinger fra vores kunder her.