Renere offentlig transport i Århus

public transportation
Letbaner letter et skift i retning af renere offentlig transport, og vi har ydet grønne lån på i alt 1,1 milliarder kroner til Danmarks første letbane i landets næststørste by Aarhus. Ved udgangen af 2020 udgjorde denne kategori 7,4 pct. af det samlede udbetalte grønne lånevolumen.
Aarhus Letbane etablerer et netværk af letbaner i Østjylland, der i højere grad forbinder byer og distrikter i Aarhus-området og gør det lettere for pendlere at komme til og fra arbejde. Letbanen erstatter dieseltog på en eksisterende strækning og tilføjer yderligere linjer. Bybusserne lukker, og pendlingen omdirigeres til letbanen, hvilket forventes at føre til færre biler på vejene. Som det første i Danmark er projektet banebrydende for letbaner og er en stor infrastrukturinvestering.

 

KommuneKredit har løbende finansieret anlægsomkostningerne med lån på mere end to milliarder kroner siden 2015. Efter indførelsen af grønne lån i 2017 er 1,1 mia. kr. grøn finansiering. Første etape omfatter i alt 110 kilometer og har været i drift siden april 2019. I april 2020 offentliggjorde Aarhus Letbane resultaterne af første fase. Den viser, at udskiftningen af dieseltog og busser med den elektriske letbane giver årlige besparelser på 4.305 tons CO2, hvilket svarer til et fald på 70 procent. Desuden er den lokale luftforurening faldende, da der udledes færre partikler til luften.

 

Grøn lånekategori

Den grønne lånekategori til ren offentlig transport omfatter nye investeringer i og løbende vedligeholdelse af lavenergi- eller emissionstransportaktiver, systemer, infrastruktur, komponenter og tjenester, der letter overgangen fra privat transport til øget brug af offentlig transport såsom tog, underjordiske sporvogne og busser i det omfang, disse fører til en reduktion af CO₂-emissionerne.

 

KommuneKredit har i alt udbetalt 11 grønne lån på knap 1,7 milliarder kroner i kategorien fra 2017-2020.

Projektinvesteringer i alt: 4,3 mia. kr.

 

Udbetalte grønne lån fra KommuneKredit: 550 mio. kr. i 2017; kr. i 2018 og 150 mio. kr. i 2020.

 

Forventede miljøpåvirkninger:

▪ 4.305 ton i årlige CO2-reduktioner, hvoraf omkring en fjerdedel kan henføres til KommuneKredits grønne lån fra 2017-2020.

▪ Udvidelse af ren offentlig transport.

▪ Ren luft og mindre støj.

SDG kobling

 

 

Primært EU miljøformål

Modvirkning af klimaændringer

Hvis du vil høre mere om finansieringsmuligheder i KommuneKredit, så kontakt vores kundeafdeling på kunde@kommunekredit.dk
 Læs mere om vores grønne lån.
Læs flere fortællinger fra vores kunder her.