Overskudsvarme genbruges i Padborg

Fjernvarmerør_400x300
Bæredygtige løsninger, der sikrer forsyningen af varme til lokalsamfundet, danner grundlag for samarbejdet mellem Padborg Fjernvarmeværk og Arla’s mejeri i Kruså. Et samarbejde der skal omdanne overskudsvarme til forbrugsvarme. Den holistiske tilgang til ressourcer skal understøtte målet om at kunne levere 100 % CO2-neutral opvarmning til lokale borgere og virksomheder inden 2030.
Hos Padborg Fjernvarme har de et knivskarpt fokus på grøn omstilling, når der tænkes i udvikling af forsyningskilder til den lokale fjernvarme. Seneste tiltag er et tre kilometer stort ledningsnet med tilhørende container, der giver fjernvarmeværket mulighed for at tappe overskudsvarme fra Arlas mejeri i Kruså.

 

Overskudsvarmen blev tidligere ledt ud i Flensborg Fjord, men bliver nu omdannet til forbrugsvarme for borgerne i Padborg. Samtidig sænkes temperaturen i det vand, der stadig udledes i fjorden, fra 20 til 5 grader.

 

Gevinsten fra at omdanne overskudsvarme er beregnet til 6.000 MWh årligt. Det betyder, at godt 18.000 MWh af det samlede årlige forbrug for Padborgs borgere på 30.000 MWh vil være grøn varme. I 2019 fik hver tredje af værkets forbrugere CO2-neutral opvarmning, så fjernvarmeværkets ledelse er positive i forhold til at nå 100 % CO2-neutral opvarmning inden 2030.

 

“Vi har en klar grøn dagsorden og et ønske om at leve op til regeringens klimamål til glæde for borgere og virksomheder i lokalområdet. Derfor er vores strategi for nye forsyningskilder at søge efter lokale ”stedbundne” potentialer, og med samarbejdet om at aftage Arlas overskudsvarme tager vi et kvantespring,

 

Jan Riber Jakobsen
Bestyrelsesformand, Padborg Fjernvarme a.m.b.a.

 

Det nye ledningsnet samt teknik er finansieret med et grønt lån fra KommuneKredit.

Låntager: Padborg Fjernvarme a.m.b.a.

 

Garant: Aabenraa Kommune

 

Låneformål: Varmegenindvindingsprojekt m. varmepumpe

 

Lånesum: 16 mio. kr.

 

Byggeperiode: 2020

Hvis du vil høre mere om finansieringsmuligheder i KommuneKredit så kontakt vores kundeafdeling på kunde@kommunekredit.dk
 Læs mere om vores grønne lån.
Læs flere fortællinger fra vores kunder her.