Kloakering i Ringsted

Ringsted
Miljø, klima, energi og sundhed er i fokus i Ringsted Spildevands kloakeringsprojekter, der inkluderer separatkloakering af byområder, spildevandskloakering af 108 huse i spredt bebyggelse i åbent land samt kloakering af nye byområder.
Når borgere i Ringsted bliver tilsluttet et separeret kloaksystem, får de samtidig et sundere og grønnere lokalsamfund. I fremtiden vil regnvand og spildevand være adskilt, så regnvandet kan ledes direkte ud i naturen, mens spildevandet sendes til rensning. Det sikrer, at presset på kloakkerne mindskes under kraftige regnskyl, hvilket igen mindsker risikoen for oversvømmelser i de tilkoblede bygninger, på veje og af vigtig infrastruktur. Og det sikrer, at opspædet spildevand ikke forurener naturen, når der ved kraftige regnhændelser, sker overløb til åer og søer.

 

Samtidig lettes presset på rørledninger og rensningsanlæg, der fremover skal bruge færre ressourcer på pludseligt øgede vandmængder. I alt skal Ringsted Spildevand anlægge, renovere og/eller udskifte over 14.000 meter rørledning. Det vil årligt resultere i en reduktion af overløb med opspædet spildevand på 3.000 m3 og en reduktion af uønsket regnvand på 60.000 m³ til rensningsanlægget.

 

Dertil kommer den fortsatte udvidelse af kloaknettet – både i nye byområder og i åbent land. I 2019 er 108 huse spildevandskloakeret i åbent land og tilsluttet de offentlige rørledninger, og mere end 200 ejendomme er separatkloakeret i bymæssig bebyggelse.

 

“Det er en fælles, samfundsmæssig opgave at skabe, sikre og udvikle sunde, klima- og miljøbevidste omgivelser for os alle at leve i. I vores arbejde med separering bidrager vi aktivt til den fælles globale agenda, som FN har udpeget med de 17 verdensmål. Her er vi blandt andet inde og arbejde med verdensmål nr. 6 (red. – rent vand og sanitet) og nr. 11 (red. – bæredygtige byer og lokalsamfund).”

Janne Hansen
Direktør, Ringsted Forsyning A/S

 

Projekterne er finansieret gennem lån i KommuneKredit.

 

Mange af KommuneKredits låntagere gennemfører miljørigtige og bæredygtige investeringer, som bidrager til samfundets grønne omstilling. I KommuneKredit ønsker vi at understøtte omstillingen ved at tiltrække investorer, som prioriterer grønne investeringer. De lån, som vores Grønne Komité godkender som grønne, kan vi finansiere med grønne obligationsudstedelser.

Låntager: Ringsted Spildevand

 

Låneformål: Separatkloakering af byområde, samt spildevandskloakker i åbent land

 

Lånesum: DKK 57.190.000

 

Byggeperiode: 2019

Hvis du vil høre mere om finansieringsmuligheder i KommuneKredit så kontakt vores kundeafdeling på kunde@kommunekredit.dk
Læs mere om vores Green Bond Impact Report.
ringsted1
Læs flere fortællinger fra vores kunder her.