Klimasikring omkring Store Vejle Å

Nødpumpestation-Ishøj
I november 2017 stod en ny nødpumpestation klar til at blive taget i brug. Nødpumpestationen, som er placeret ved Ishøj Havn, er en del af et større klimasikringsprojekt, der skal være med til at sikre arealerne omkring Store Vejle Å, samt Ishøj og Vallensbæk Moser, mod oversvømmelse. Det var Vestegnskommunerne, Ishøj, Vallensbæk, Høje-Taastrup, Albertslund, Brøndby og Glostrup, der startede det tværkommunale klimasikringsprojekt omkring Store Vejle Å i 2014.

 

Klimaforandringer har i de sidste par år skabt kraftigere nedbør og stigninger i havniveau, hvilket har resulteret i hyppigere oversvømmelser af områderne langs Store Vejle Å. Når højvande i Køge Bugt er over 0,3 meter over normalniveauet lukker slusen ved Ishøj havn, for at undgå at havvandet oversvømmer arealerne bag digerne. Og ved kombineret høje vandstande og kraftige nedbør vil vandstanden bag digerne stige, da vandet ikke kan komme ud i havnen. Løsningen er en ny nødpumpestation.

 

Nødpumpestationen afhjælper problemet ved at lede vandet ud i Køge Bugt og derved holde vandstanden bag digerne nede. Vandet bag digerne kan ledes væk, selv når vandstanden i Ishøj Havn er høj. De to pumper på pumpestationen kan tilsammen flytte 4m3 i sekundet.

 

KommuneKredit finansierer en lang række klimasikringstiltag i hele landet. Kommunerne har låneadgang til håndtering af tag- og overfladevand som et vandselskab yder bidrag til via lånebekendtgørelsen for kommuner §2, stk. 1, nr. 19.

Bygherre: Ishøj Kommune

 

Byggeperiode: 2016 – 2018

 

Finansiering: Byggekredit i anlægsfasen konverteret til fastforrentet lån afviklet over 10 år

 

Lånesum: 15.000.000 kr.

Hvis du vil høre mere om finansieringsmuligheder i KommuneKredit, så kontakt vores kundeafdeling på kunde@kommunekredit.dk
 Læs mere om vores låneproces.
Læs flere fortællinger fra vores kunder her.