Bæredygtigt vandværk på Sejrø

kalundborg
I 2015 blev det besluttet at bygge et nyt bæredygtigt vandværk på Sejerø, der ikke belaster miljøet unødigt.

Kalundborg Vandforsyning A/S har i 2016 etableret et nyt vandværk og ledningsnet på Sejerø. Kalundborg Forsyning A/S forsyner borgerne med vand og fjernvarme samt fjerner spildevand i hele Kalundborg Kommune. På et år er der tale om 7 millioner kubikmeter vand, drikkevand og over badevand, der skal sendes ud til borgere og virksomheder i Kalundborg Kommune

 

 

Drikkevandet består af grundvand, mens procesvandet til industrien består af overfladevand og renset overfladevand. Spildevandet renses, så belastningen af miljøet bliver mindst mulig, når vandet ledes tilbage til naturen.

 

I 2015 blev det besluttet at bygge et nyt bæredygtigt vandværk på Sejerø, der ikke belaster miljøet unødigt. ”Vi valgte KommuneKredit som den billigste og mest fleksible partner til at finansiere udvidelse og reparation af vores vandledningsnet i 2016. Lave finansieringsomkostninger bidrager til billig vandforsyning med høj kvalitet,” udtaler Hans-Martin Friis Møller, direktør i Kalundborg Vandforsyning A/S.

 

Investeringen på Sejerø er kun en af flere investeringer i at sikre vandforsyningen i Kalundborg Kommune. Der vil således også fremover være stor fokus på sikring af vandkvaliteten og håndteringen af spildevand. ”For at sikre en miljøeffektiv rensning af spildevandet i fremtiden vil vi i nær fremtid investere i en konsolidering af de nuværende renseanlæg til 3 højeffektive anlæg til håndtering af spildevand,” fortæller Hans-Martin Friis Møller.

 

Finansieringsbehovet i forbindelse med vandværket var på 8 mio. kr., og KommuneKredit har en løbende dialog med Kalundborg Kommune om de samlede finansieringsbehov på området.

Bygherre: Kalundborg Vandforsyning A/S, et kommunalt ejet selskab stiftet i 2009.

 

Byggeperiode: 2016.

 

Finansieringsinstitut: KommuneKredit

 

Lånefinansiering: 8 mio. kr.

 

Låneprodukt: Individuelt tilpasset variabelt lån med 25 års løbetid

kalundborg1
Hvis du vil høre mere om finansieringsmuligheder i KommuneKredit så kontakt vores kundeafdeling på kunde@kommunekredit.dk
 Læs mere om vores låneproces.
Læs flere fortællinger fra vores kunder her.