Grøn omstilling på Amagerværket

fjernvarme1
I 2020 blev der udbetalt omkring 3,6 milliarder kroner i grønne lån til ombygning af en kraftvarmestation fra fossile brændsler til biomasse i København. Ved udgangen af 2020 udgjorde denne kategori 60 procent af den samlede udbetalte grønne lånevolumen.
Københavns Kommune sigter efter at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad inden udgangen af 2025. Forsyningsselskaberne HOFOR og CTR bidrager til ambitionen ved at omdanne et kraftvarmeværk fra at køre på kul til at køre på biomasse som en overgangsenergiløsning. HOFOR ejer kraftvarmeværket Amagerværket, som i dag har to enheder – i 2010 blev den ene ombygget til træpiller, og fra 2016-2020 blev den anden erstattet af en ny enhed, AMV4, der kører på certificeret bæredygtigt træflis. HOFOR og CTR distribuerer energi fra værket, og CTR er majoritetsejer af den fjernvarme, der produceres på AMV4-enheden. Den nye enhed har en energieffektivitet på mere end 110 procent, hvilket er op til 30 procent højere end den gamle kulfyrede enhed, og den dækker ca. 25 procent af varmebehovet i København. Det er også et skridt i retning af billigere fjernvarme til borgerne.

Grøn lånekategori

Den grønne lånekategori til fjernvarme omfatter nye investeringer i og løbende vedligeholdelse af distributionsinfrastruktur og nye investeringer og vedligeholdelse af ikke-fossil energiproduktion og tilhørende teknologiske løsninger, der giver kunderne fjernvarme, hvilket fører til en reduktion af CO2-udledningen. Med undtagelse af opstart – og i nødstilfælde – kan fjernvarmen skabes ved hjælp af støtteforanstaltninger, f.eks. generatorer der kører på fossile brændstoffer.

 

KommuneKredit har udbetalt i alt 176 grønne lån på 13,4 mia. kr. i kategorien fra 2017-2020.

Samlet estimeret projektpris: Ca. 5,6 mia. kr.

 

Udbetalte grønne lån til projektformål fra KommuneKredit i 2020: 800 mio. kr. til HOFOR og 2,8 mia. kr. til CTR

 

Forventede miljøpåvirkninger:

▪ 1,1 millioner ton i årlige CO2-reduktioner på Amagerværket, hvoraf to tredjedele vedrører produktion af fjernvarme og kan henføres til KommuneKredits grønne lån i 2020. CO2-besparelserne kommer fra tilsvarende energibesparelser i kul, og derfor bruges der i dag ikke kul på Amagerværket.

▪ Grøn, sikker og økonomisk overkommelig fjernvarmeforsyning.

SDG kobling

 


Primært EU miljøformål

Modvirkning af klimaændringer

Hvis du vil høre mere om finansieringsmuligheder i KommuneKredit, så kontakt vores kundeafdeling på kunde@kommunekredit.dk
 Læs mere om vores grønne lån.
Læs flere fortællinger fra vores kunder her.