Varmepumper i fjernvarmen styrker den grønne omstilling

fjernvarme
Den grønne omstilling er et samfundsansvar, den danske fjernvarme har taget til sig. Regeringens ambition om et lavemissionssamfund er blevet målestok for udvikling af den grønne varmeproduktion.

I KommuneKredits Grønne Komité, der vurderer om et specifikt lån kan kategoriseres som grønt, har vi de senere år set en stigende tendens til, at fjernvarmesektoren investerer i varmepumper. Det gør de med fokus på grøn omstilling og fællesskabet. Modsat almindelige varmepumper til privat brug kan de store varmepumper i fjernvarmen udnytte mange forskellige – store som små – varmekilder. Det giver dem en essentiel betydning for den grønne omstilling. Den type varmepumper udtrækker nemlig energi fra både spildevand, grundvand, udeluft, havvand, geotermi og restvarmen i røggas samtidig med, at den opsamler overskudsvarme fra industrien. Diversiteten i energikilderne sikrer dermed, at fjernvarmen kører med høj effektivitet og stabile temperaturer året rundt. Fjernvarme driver den grønne omstilling til fordel for fællesskabet. Den stadigt grønnere varmeproduktion sker centralt og spredes med det samme til fjernvarmekunderne. På den lange bane resulterer det i, at vi sammen kommer hurtigere i mål.

 

Når vi skal understøtte den grønne omstilling og Folketingets ambition om at gøre Danmark til et lavemissionssamfund, så kommer vi til at minimere anvendelsen af både fossile og bio brændstoffer i fjernvarmen. Til dette er de store varmepumper et af de bedste midler, vi råder over.”

 

Carl Hellmers
Adm. direktør, Fredericia Forsyning og eksternt medlem af
KommuneKredits Grønne Komité

 

Lån, som den Grønne Komité godkender som grønne, kan finansieres med grønne obligationsudstedelser. KommuneKredit understøtter vores kunders grønne tiltag ved at indsamle effektdata, som vi rapporterer til investorerne. På den måde skaber vi mulighed for, at investorer, der prioriterer grønne investeringer, kan bidrage til omstillingen af det danske samfund.

Nye tal fra Dansk Fjernvarmes Projektselskab (DFP) viser, at antallet af varmepumper i fjernvarmen tager et gevaldigt hop i år. Faktisk vil der i løbet af året blive installeret flere varmepumper end alle foregående år tilbage til 2003. Mere præcist forventes 46 nye varmepumper at blive installeret i fjernvarmen til en samlet effekt på knap 300 MW i løbet af 2020. Dermed mere end fordobles det nuværende antal på 44.
Hvis du vil høre mere om finansieringsmuligheder i KommuneKredit, så kontakt vores kundeafdeling på kunde@kommunekredit.dk
 Læs mere om vores lån til selskaber.
Læs flere fortællinger fra vores kunder her.