Fjernvarmeudbygning på Bornholm

bornholm
Bornholms Regionskommune lancerede for godt 10 år siden en ny varmeplan, der skal styre udbygningen af det bornholmske fjernvarmeområde.
En del af planen var udskiftning af oliefyr med fjernvarme baseret på lokale, naturlige ressourcer såsom flis, affald, gylle og halm. På det tidspunkt havde øen kun 7.000 husstande med fjernvarme. I dag får mere end 12.000 ejendomme, dvs. over halvdelen af Bornholms ca. 23.000 husstande, fjernvarme. Udbygningen af fjernvarmeområdet på Nordlandet dækker områderne Allinge-Sandvig, Tejn-Sandkaas og Olsker og giver en årlig CO2-reduktion på 6.000 tons.

 

”Muligheden for at benytte KommuneKredit som finansiering har haft stor betydning for Bornholms Energi & Forsynings mulighed for at gennemføre en omfattende omstilling af energisystemet på øen, som sikrer borgerne på øen en grøn, stabil og fremtidssikret forsyning,” siger Rasmus Sielemann Christensen, adm. direktør i det kommunalt-ejede Bornholms Energi & Forsyning.

 

Udbygningen af fjernvarmenettet understøtter Bornholms målsætning om at være et CO2-neutralt samfund i 2025 og et nuludledningssamfund i 2035. Lånet er godkendt af KommuneKredits Grønne Komité til vores pulje af grønne lån til brug for vores grønne obligationer.

 

På Bornholm har vi siden 2008 besluttet os for at tage det lange, seje træk det kræver at skabe grundlæggende miljørigtige forandringer, som giver mening for eftertiden.”

 

Winni Grosbøll
Borgmester, Bornholms Regionskommune

Låntager: Bornholms Varme A/S

 

Projektperiode: 2015 – 2018

 

Lånefinansiering: 95.900.000 kr.

 

Låneprodukt: 25-årigt fastforrentet lån

Hvis du vil høre mere om finansieringsmuligheder i KommuneKredit så kontakt vores kundeafdeling på kunde@kommunekredit.dk
 Læs mere om vores låneproces.
Læs flere fortællinger fra vores kunder her.