Svendborg reducerer energiforbruget

energieffektvitet
Grønne lån på ni millioner kroner er med til at reducere energiforbruget i Svendborg, hvor gadelygter renoveres, og armaturer erstattes af LED. Ved udgangen af 2020 udgjorde kategorien energieffektivitet 1,4 pct. af den samlede udbetalte grønne lånevolumen.
Fra 2014-2019 har Svendborg Vejbelysning udskiftet mere end 6.000 kviksølv- og fluorescerende armaturer i Svendborg Kommune med LED-teknologi og erstattet gamle træ- og gittermaster med nye rørmaster og kablede luftledninger. Initiativet er en del af byens plan frem mod 2023 for renovering af 12.000 gadelygter. Heraf var 49 procent kviksølv og fluorescerende armaturer, der har et højt energiforbrug og blev udfaset fra produktion i 2015. Initiativet understøtter også Svendborg Kommunes mål om at reducere energiforbruget og CO2-udledningen.

 

Implementering af energieffektiv LED-teknologi af høj kvalitet og et fjernbetjeningssystem, som dæmper eller slukker lyset om natten på relevante steder, sparer ikke kun energi og reducerer CO2-udledningen – det sparer også betydelige omkostninger og forbedrer effektiviteten i forhold til drift og vedligeholdelse. LED lys har en forventet levetid på 25 år. Svendborg Vejdirektoratet bruger besparelserne til at tilbagebetale sine to grønne lån udbetalt i 2019 og 2020.

Grøn lånekategori

Den grønne lånekategori til energieffektivitet omfatter nye investeringer i og løbende vedligeholdelse af eksisterende bygninger, der fører til mere energieffektive bygninger. Nye investeringer eller løbende vedligeholdelse af offentlig gadebelysning, der fører til et mere energieffektivt system.

 

KommuneKredit har udbetalt 25 grønne lån på mere end 303 mio. kr. i kategorien fra 2017-2020.

Projektinvesteringer i alt: 9 mio. kr.

 

Udbetalte grønne lån fra KommuneKredit: 4,5 mio. kr. i 2019 og 4,5 mio. kr. i 2020.

 

Forventede miljøpåvirkninger:

▪ 129 tons i årlige CO2-reduktioner.

▪ 938 GJ i årlige energibesparelser.

▪ Fremtidssikre gadebelysning med infrastruktur, der kan opgraderes.

SDG kobling

 

 

Primært EU miljøformål

Modvirkning af klimaændringer

Hvis du vil høre mere om finansieringsmuligheder i KommuneKredit, så kontakt vores kundeafdeling på kunde@kommunekredit.dk
 Læs mere om vores grønne lån.
Læs flere fortællinger fra vores kunder her.