Affaldsvarme i Nordsjælland

norfos
NORFORS deltager i et fælleskommunalt projekt, grøn varme, der skal opsætte mål og delmål for at sikre fossilfri varmeforsyning senest i 2035, og de er allerede godt i gang.
Den nye ovnlinje 5 på Usserødværket i Hørsholm, der ejes af NORFORS, er bygget med øje for klimaet og fremtiden. Ovnlinjen kan forbrænde flere forskellige former for brændsel inkl. affald, biomasse og slam.

 

Når affaldet brændes, bliver energien omsat fra damp og røggaskondensering til fjernvarme via en varmeveksler. Det forbedrer forsyningssikkerheden året rundt og hjælper til at mindske forbruget af fossile brændstoffer.

 

Med en energieffektivitet på godt 99 pct. kan den nye ovnlinje erstatte tre gamle ovnlinjer og samtidig levere fjernvarme til 15-20.000 husstande.

 

Uden at øge den eksisterende forbrændingskapacitet forøger NORFORS sin fjernvarmeproduktion med godt 30 pct. Det svarer til ca. 87.000 MWh eller det årlige forbrug for 5.000 husstande.

 

Årligt fortrænger ovnlinjen 96.600 tons CO2, 81.600 tons NOx og 13.300 tons SO2. Den mængde vanddamp, ovnlinjen kondenserer, bliver overført til ovnlinje 4 og genanvendt som procesvand til brug for røggaskondensering.

 

Samlet set giver det en besparelse på 62.000 m3 vandværksvand årligt. Ovnlinje 5 er finansieret gennem lån hos KommuneKredit.

 

“Jeg er stolt af, at NORFORS via intelligente og effektive løsninger er med til at skabe en bæredygtig fremtid for os alle.”

 

Morten Slotved

Borgmester i Hørsholm Kommune
Bestyrelsesformand i NORFORS

NORFORS er et fælleskommunalt affalds- og energiselskab, der er ejet af kommunerne Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal med i alt ca. 210.000 indbyggere. Usserødværket har en årlig forbrændingskapacitet på 152.000 tons affald og biomasse, som giver en energiproduktion på 500.000 MWh elektricitet og fjernvarme.
Hvis du vil høre mere om finansieringsmuligheder i KommuneKredit så kontakt vores kundeafdeling på kunde@kommunekredit.dk
 Læs mere om vores låneproces.
Læs flere fortællinger fra vores kunder her.