Samvær, klima og miljø forenes i Aalborgs nye byrum

900x416 template
I Aalborg er de ved at etablere et nyt byrum omkring den gamle Østerå. Her skal borgerne mødes til socialt samvær, motion og hygge. Her skal by og natur i samspil skabe større biodiversitet til gavn for alle. Og her skal åbning af gamle kanaler skabe klimatilpasning, der understøtter fremtidens Aalborg.
Østerå i Aalborg får nye klæder. Den gamle å, der siden vikingetiden har forbundet havn og by, var i mange år overdækket og erstattet af kloakker. Nu skal den danne centrum for et nyt grønt – og blåt – samlingspunkt for Aalborgs borgere.

 

Projektet samler byudvikling, klima og miljø i ét. Åen løber igennem tre parker og adskillige rekreative områder, hvilket giver byens borgere nye muligheder for at mødes og nyde samspillet mellem by og natur. Samtidig forbinder nye gang- og cykelstier Aalborg fra rå natur til midtby.

 

Østerå indgår også i kommunens arbejde med at sikre den nødvendige kapacitet for afledning af regnvand, så byen er mere robust i tilfælde af ekstrem nedbør.

 

Endeligt skaber udviklingen af åmiljøet større biodiversitet og forbedrer vandmiljøet ved at konvertere det lukkede kanalsystem til et åbent åsystem med grusbund og brinker.

 

“Det nye byrum omkring den gamle Østerå bliver en gevinst både for byens borgere og for klimaet, hvilket er fantastisk. Gode byrum og frirum er en meget eftertragtet ting blandt byens borgere, så det er skønt, at vi nu får skabt mere af det helt centralt i Aalborg. Vi får skabt plads til mere hygge. Vi får skabt nye steder at mødes eller hvor man kan dyrke motion i det fri samtidig med, at vi styrker klimasikringen og biodiversiteten. Jeg glæder mig til at tage det i brug sammen med borgerne og besøgende.”

 

Thomas Kastrup-Larsen
Borgmester, Aalborg Kommune

Låntager: Aalborg Kommune

 

Låneformål: Åbning af Østerå

 

Lånesum: 13 mio. kr. (grønt lån)

 

Byggeperiode: 2021-2025

Hvis du vil høre mere om finansieringsmuligheder i KommuneKredit så kontakt vores kundeafdeling på kunde@kommunekredit.dk
 Læs mere om vores låneproces.
Læs flere fortællinger fra vores kunder her.