Markedsinformation

De seneste 3 versioner af MARKEDSINFORMATION kan downloades på denne side.

Markedsinformation 22. januar 2018

Der er møde i ECB, men der ventes ingen ændring i hverken rente eller retorik. Herudover er der World Economic Forum i Schweiz. Her kan der komme...


Markedsinformation 15. januar 2018

Der er lagt op til en større udskiftning på adskillige europæiske topposter i de kommende år. Det drejer sig om formændene for...


Markedsinformation 8. januar 2018

Ved afslutningen af 2017 var der flere analytikere, der spurgte markedsdeltagerne om, hvad de anså for at være de største risici i markedet for 2018 globalt set. Hvad kunne ryste markedet i 2018...