Moody’s bekræfter KommuneKredits Aaa rating

Moody’s Investor Service har offentliggjort en kreditvurdering af KommuneKredit, hvori de bekræfter KommuneKredit’s Aaa rating. Forventningen (outlook) er stabil.

 

Moody’s lægger i deres vurdering vægt på KommuneKredits:

 

  • tætte forhold til den kommunale og regionale sektor og den solidariske hæftelse fra alle danske regioner og kommuner
  • direkte tilsyn fra Økonomi- og Indenrigsministeriet og en forsvarlig politik for modpartsrisiko
  • den meget høje kreditkvalitet af KommuneKredits aktiver
  • en stabil finansiel udvikling på baggrund af offentligt sektor mandat
  • stærk funding og likviditet og solid kapitalisering i forhold til andre sammenlignelige institutter

 

Den fulde rapport kan findes her.

 

For yderligere information kontaktes:

Adm. direktør Jens Lundager

jlu@kommunekredit.dk

Download Moody’s Credit Opinion (på engelsk) som pdf her

 

De historiske rating rapporter kan ses her.