Markedsinformation

De seneste versioner af MARKEDSINFORMATION kan downloades på denne side.

Markedsinformation 17 Juni 2019

Der er møde i FED i denne uge. Der er flere årsager til, at dette møde har markedets særlige opmærksomhed. Dels er det et af de møder, hvor medlemmerne af FEDs rentekomité giver deres bud på FED-renten de kommende år, og der kommer en opdateret forventning til udsigterne for amerikansk økonomi fra FEDs økonomer.


Markedsinformation 11 Juni 2019

Op til sidste uges møde i ECB var der ikke forventning om større ændringer i ECBs retorik. På mødet den 10. april havde ECB udskudt deres forventning til en kommende renteforhøjelse til 2020. Derfor var det en overraskelse, da ECB igen udskød deres forventning til en renteforhøjelse.


Markedsinformation 27. maj 2019

Efter længere tids stilhed om Brexit har markedet igen rettet opmærksomheden mod London. Premierminister Theresa May har i fredags meddelt, at hun træder tilbage den 7. juni. Hun fortsætter indtil det konservative parti har valgt en ny formand, der bliver den nye premierminister.


Markedsinformation 20. maj 2019

Som nævnt i seneste udgave af Markedsinformation har USA i forrige uge indført en skærpet told på 25% på varer fra Kina for en værdi af USD 200 mia. Fra den 1. juni vil Kina til gengæld ind-føre 25% told på varer fra USA til en værdi af USD 60 mia. Kon-flikten ser altså ud til at være blusset op igen efter en længere periode, hvor markedet havde ventet, at en aftale var næsten i hus


Markedsinformation 13. maj 2019

I sidste uge fremlagde EU-kommissionen deres nyeste forventninger til den økonomiske udvikling i EU som helhed og i de enkelte EU-lande. Rapporten har i første omgang øje for udviklingen for resten af 2019, men set i lyset af det forestående EU-valg i maj, og at en ny EU-kommission måske først er på plads i slutningen af året, har markedets opmærksomhed primært været rettet mod udviklingen for 2020.


Markedsinformation 6. maj 2019

Det kom ikke som den helt store overraskelse, at FED fastholdt deres styringsrente i intervallet 2,25 - 2,5% på mødet i sidste uge. FEDs rentekomité vurderer, at renterne for tiden er passende, og der er ingen grund til at ændre renten i øjeblikket. FED ser stadig pæn fremgang i amerikansk økonomi, særligt på jobmarkedet.


Markedsinformation 29. april 2019

På det seneste FED-møde overraskede FED-chef Powell ved at indikere, at FED næste gang kunne sænke renten, såfremt den økonomiske udvikling i USA mod forventning skulle gå helt i stå. På det tidspunkt havde nedlukningen af dele af den offentlige sektor i USA lagt et låg på økonomernes forventning til det private forbrug (det dækker ca. 2/3 af USAs BNP) og dermed væksten for 1. kvartal i år.


Markedsinformation 15. april 2019

På IMF og Verdensbankens årsmøde for ministre og centralbankfolk i Washington er der tradition for, at IMF udsender deres nye forventninger til den globale økonomiske vækst. I forhold til sidste års møde med meget positive udsigter for den globale økonomi, ser det denne gang ud til, at der er trukket lidt mørke skyer ud over horisonten.


Markedsinformation 8. april 2019

På nuværende tidspunkt skulle Storbritannien (UK) efter den oprindelige plan have forladt EU (Brexit). I et meget forvirrende forløb lykkedes det ikke for det britiske parlament at blive enige om en udtrædelsesaftale med EU inden deadline den 29. marts. Den er så blevet forlænget i første omgang til den 12. april.


Markedsinformation 1. april 2019

Den nærmest uendelige historie om Storbritanniens (UK) farvel til EU fortsætter ufortrødent. Efter det britiske parlament i sidste uge fratog premierminister May taktstokken mht. Brexit drøftelserne i parlamentet, blev der sidst på ugen fremsat 8 forskellige forslag angående Brexit. Ingen af dem kunne samle et flertal, heriblandt forslag om at forlade EU uden en aftale og at trække udmeldelsen tilbage.


Markedsinformation 25. marts 2019

På onsdagens møde i FEDs rentekomité blev renten som ventet holdt uændret på 2,25-2,5%. Samtidig fik vi nye prognoser for FEDs forventninger til vækst, inflation og renter. FEDs inflationsmål blev sænket til 1,8% for 2019, og det giver FED muligheden for at være mere fleksibel med fremtidige rentestigninger.


Markedsinformation 18. marts 2019

Den forunderlige saga om Storbritanniens (UK) udtræden af EU (Brexit) fortsætter tilsyneladende helt frem til den officielle udtræden den 29. marts. Der er i dag kun 11 dage til, at UK forlader EU. Der var 3 afstemninger i det britiske parlament i sidste uge, og resultatet gav ikke et mere tydeligt billede af...


Markedsinformation 11. marts 2019

I torsdags var der ordinært møde i ECB. Som ventet blev der ikke ændret på ECBs toneangivne renter, så udlånsrenten ligger fortsat på -0,40%. Fra det seneste møde i januar og fremtil i torsdags havde flere medlemmer af ECB gentagne gange noteret sig, at den økonomiske udvikling i Eurozonen...


Markedsinformation 4. marts 2019

Efter planen forlader Storbritannien (UK) EU den 29. marts i år. Der har tilsyneladende været forhandlet om betingelserne for UKs udtræden siden 2017, men det er først de seneste 6 måneder, der for alvor er kommet fart i forhandlingerne. I flere omgange er den aftale, som Theresa May forhandlede på plads med de øvrige 27 EU-lande...


Markedsinformation 25. februar 2019

På FEDs møde i januar skiftede FED signaler med hensyn til kommende renteforhøjelser. I flere taler op til mødet havde medlemmer af FEDs rentekomité udtalt, at FED kunne være tålmodig med kommende renteforhøjelser. FED kunne se på de amerikanske nøgletal, at der var en mindre afmatning undervejs i
slutningen af sidste år.


Markedsinformation 18. februar 2019

Det var kendetegnende for året 2018, at markedet forventede, at de lange renter ville være stigende. Det skete som bekendt kun i starten af året, og siden er de lange renter faldet. Ser man på markedets forventninger til renterne i 2019, var der ved indgangen til året igen en forventning om stigende lange renter - ikke markante stigninger, men dog lidt højere renter.


Markedsinformation 11. februar 2019

Ikke overraskende fylder spørgsmålet om Brexit fortsat meget i markedet. Efter at være skubbet lidt ud i periferien de seneste uger, er vi igen fremme ved, at Brexit giver nye overskrifter. Denne gang er det en forventet afstemning i det britiske parlament på torsdag, der får markedet til at kigge mod Storbritannien.


Markedsinformation 6. februar 2019

I sidste uge blev der afholdt møde i FEDs rentekomité (FOMC). Der var ikke forventninger om en renteforhøjelse på dette møde, da FED senest hævede renten i december.


Markedsinformation 28. januar 2019

Slutningen af 2018 var bl.a. præget af Brexit og den økonomiske situation om det italienske budget for 2019. Den globale økonomiske situation var sat lidt i baggrunden, måske fordi udviklingen havde været positiv det meste af året, og det så ud til, at udviklingen kunne fortsætte.


Markedsinformation 21. januar 2019

Den aftale, som den britiske premierminister Theresa May havde forhandlet på plads med de øvrige 27 EU-lande i november, faldt ikke uventet ved afstemningen i parlamentet i sidste uge. Nederlaget var overraskende stort, hvilket kan medføre, at et flertal for en aftale om Brexit kan være vanskelig at opnå.


Markedsinformation 14. januar 2019

Indtil i fredags var det ventet, at Storbritannien (UK) ville forlade EU den 29. marts i år. Flere ministre i den britiske regering har meddelt, at de forventer en udsættelse. Det skal så godkendes af parlamentet og de 27 andre EU-lande.


Markedsinformation 7. januar 2019

Ved indgangen til 2018 blæste der positive økonomiske vinde, Brexit var langt væk, Italiens økonomi var ikke på markedets radar, aktiemarkederne så ud til at fortsætte den positive tendens, og renterne var lave. Ved udgangen af året var der tilkommet flere risici for den fortsatte positive udvikling, som bæres ind i 2019.


Markedsinformation 17. december 2018

Sidste år ved denne tid skrev jeg i disse spalter om forventningerne til renter og den økonomiske udvikling i 2018. Hvordan er det så gået med disse forudsigelser? Angående de korte renter var det afgørende, hvor inflationen bevægede sig hen. Her kan man konkludere...


Markedsinformation 10. december 2018

Tiden nærmer sig for Storbritannien (UK) angående udmeldelsen af EU den 29. marts 2019. Det har hele tiden ligget i kortene, at UK skulle forlade EU med en aftale (selv en no-deal er vel en slags aftale). Der er forhandlet en aftale på plads mellem…


Markedsinformation 3. december 2018

Britisk økonomi ventes udfordret af Brexit i årene fremover vurderer den britiske centralbank (BoE). Der ventes en tilbagegang i væksten og en svækkelse af GBP.


Markedsinformation 26. november 2018

På weekendens EU-topmøde blev den aftale, der er forhandlet på plads af Storbritannien (UK) og EU, godkendt af EU-landene. Det krævede et ja fra 20 af de 27 lande, som repræsenterer mindst 65% af EUs befolkning og det gav ingen problemer for EU.


Markedsinformation 19. november 2018

I sidste uge blev UK og EU enige om et teknisk udkast til en aftale om UKs udtræden af EU. Aftalen blev efterfølgende godkendt af den britiske regering samtidig med, at EU-chefforhandler Barnier orienterede de 27 EU-ambassadører om aftalen.


Markedsinformation 12. november 2018

Som det har fremgået af medierne den seneste uge har der været valg til den amerikanske Kongres den 6. november. Som beskrevet i sidste uges udgave af Markedsinformation var alle 435 medlemmer af Repræsentanternes Hus og 35 af de 100 medlemmer af Senatet på valg.


Markedsinformation 5. november 2018

Som det sikkert er læserne bekendt, er der valg til den amerikanske Kongres på tirsdag. Kongressen er opdelt i 2 kamre. Der er dels Senatet med 2 medlemmer fra hver stat uanset…


Markedsinformation 29. oktober 2018

Siden Italien afleverede deres budgetforrslag for 2019-2021 sidste mandag til EU-kommissionen har der været markante bevægelser i de italienske obligationsrenter, særligt i den lange ende af markedet.


Markedsinformation 22. oktober 2018

Ikke uventet hævede FED renten med 0,25% til 2,00-2,25% på det seneste møde uden den store reaktion i markedet. Derimod startede den seneste nedtur for de globale aktiemarkeder efter FED-formand Powell indikerede, at FED…


Markedsinformation 15. oktober 2018

Der er flere punkter på markedets dagsorden i 4. kvartal i forhold til, hvad der kan betyde markedsbevægelser i resten af året og ind i 2019. Markedets opmærksomhed er først og fremmest rettet mod de nuværende fald i de globale aktiemarkeder...


Markedsinformation 8. oktober 2018

Forrige uge kom det ventede budgetforslag fra den italienske regering. Det har været af stor interesse for markedet at se, hvordan den nyvalgte regerings første budget ville se ud. Det er primært p.gr.a. Italiens i forvejen store gæld på ca. 130% af BNP, at der er stor interesse for budgettet...


Markedsinformation 1. oktober 2018

Efter en sløv start ovenpå afstemningen i Storbritannien (UK) i juni 2016 om EU-afstemningen er der kommet skred i forhandlingerne de seneste måneder. Der er ikke lang tid til, at UK træder ud af EU...


Markedsinformation 10. september 2018

September er en stor mødemåned for verdens centralbanker. Ikke alene har amerikanske FED møde den 26., ECB og Bank of England den 13., men også bl.a. de skandinaviske lande og Schweiz afholder ordinære møder.


Markedsinformation 3. september 2018

Der er flere punkter på markedets dagsorden for resten af året i forhold til, hvad der kan betyde større eller mindre markedsbevægelser i resten af året og ind i 2019. Set fra et europæisk synspunkt...


Markedsinformation 20. august 2018

Det har som bekendt været en skøn og solrig sommer i det meste af Europa, men har solen også skinnet på markederne i løbet af sommeren? Har man haft med investeringer i Tyrkiet at gøre…


Markedsinformation 13. august 2018

Da den britiske premiereminister Theresa May i marts 2017 officielt meldte Storbrittanien (UK) ud af EU pr. 29. marts 2019, blev det aftalt med EU, at forhandlingerne om en aftale...


Markedsinformation 6. august 2018

På FEDs møde i sidste uge blev renten som ventet holdt uændret. Der var ingen pressekonference eller nye økonomiske prognoser fra FED i denne omgang. Markedet har hæftet sig ved, at FED...


Markedsinformation 30. juli 2018

Ser man tilbage over de seneste 50 år, har udviklingen i den amerikanske rentekurve ofte været et godt pejlemærke i forhold til at forudse en recession i USA og efterfølgende i andre dele af verden.


Markedsinformation 23. juli 2018

Der er ordinært møde i ECB på torsdag. Markedet havde tidligere ventet, at dette møde ville indeholde væsentlige nyheder, hvad angår ECBs opkøb af obligationer eller ændring af ECBs rente.


Markedsinformation 16. juli 2018

I torsdags præsenterede premierminister May hendes regerings udkast til en aftale med resten af EU når Storbritannien (UK) efter planen forlader unionen den 29. marts 2019.


Markedsinformation 9. juli 2018

Det har været småt med renteforhøjelser fra centralbankerne i Vesten de senere år. Når man ser bort fra amerikanske FED, der gradvist har hævet renten siden december 2015, har der været uændrede renter fra de øvrige centralbanker.


Markedsinformation 25. juni 2018

Som bekendt har Præsident Trump indledt en række forhøjelser af told på udvalgte produkter overfor primært EU, Mexico, Canada og Kina. Den største del af tolden ventes indført over for Kina, da USA har det største underskud på samhandlen med Kina.


Markedsinformation 18. juni 2018

I Markedsinformation for uge 25 kan du læse om FED der hæver renten, men strammer tonen og ECB der har sat dato på afslutningen af deres opkøbsprogram.


Markedsinformation 11. juni 2018

Der er ordinært møde i ECB på torsdag. En gang om året afholdes mødet ude i et af Eurozonens medlemslande og denne gang er det i Riga i Letland. Markedet havde indtil i sidste uge...


Markedsinformation 4. juni 2018

Der er netop udnævnt en ny regering i Italien efter en turbulent politisk og økonomisk uge. Selv med udnævnelsen…


Markedsinformation 28. maj 2018

Der var som bekendt valg i Italien i marts. Resultatet har medført, at det har været en langsommelig og kompliceret proces at få dannet en regering. I sidste uge...


Markedsinformation 22. maj 2018

Inflationen i Eurozonen falder i april. Hvad betyder det for ECB og fremtidige renteforhøjelser?


Markedsinformation 14. maj 2018

Som en anderledes optakt til dette VM har en af de større globale banker, HSBC, udarbejdet en analyse over de deltagende landes økonomiske formåen...


Markedsinformation 7. maj 2018

Der var ordinært møde i amerikanske FED i sidste uge. Der var ikke nogen egentlig pressekonference med FED-chef Powell ved dette møde, kun en pressemeddelelse. Derfor var det også ventet...


Markedsinformation 30. april 2018

Ser man på udviklingen i Eurozonens økonomi siden det seneste møde i ECB i marts, har der været en lidt negativ tendens i nøgletallene. Det er primært tal for erhvervs- og serviceaktiviteten, der har været faldende.


Markedsinformation 23. april 2018

Blandt de tal, der kommer fra USA, er det nye tal for væksten i 1. kvartal, handelsbalancen og erhvervstilliden for industri- og servicesektoren samt tal for boligmarkedet....


Markedsinformation 16. april 2018

Der kom referater fra de seneste møder i amerikanske FED og i den europæiske ECB i sidste uge...


Markedsinformation 10. april 2018

Den amerikanske præsident Trumps forslag til told på fortrinsvis varer fra Kina har fået den globale risikovillighed til at mindskes. Det har givet sig udslag i faldende aktiemarkeder og faldende lange renter.


Markedsinformation 19. marts 2018

Gennem 2017 har inflationen i USA været ganske afdæmpet. Det har haft betydning for FED, som kunne begynde at hæve renten tilbage i december 2015. Forhøjelserne fortsatte ...


Markedsinformation 12. marts 2018

I sidste uge blev der afholdt et ordinært møde i ECBs bestyrelse. Der blev som ventet ikke ændret på ECBs rente eller det nuværende opkøbsprogram af obligationer, der udløber til september.


Markedsinformation 5. marts 2018

Der var parlamentsvalg i Italien i søndags til både Senatet og Underhuset. I skrivende stund er alle stemmerne ikke talt op, men det foreløbige resultat tegner til...


Markedsinformation 26. februar 2018

Der er parlamentsvalg i Italien på søndag. Meningsmålinger peger på et grumset parlament.


Markedsinformation 19. februar 2018

Det senest vedtagne budget i USA kombineret med den nye skattereform vil være medvirkende til, at det amerikanske budgetunderskud bliver øget markant. I 2018 ventes det at være 5,5% af BNP.


Markedsinformation 12. februar 2018

4 måneder efter det tyske valg i september er der nu endelig en koalitionsregering på vej mellem CDU, CSU og SDP. Resultatet skal til afstemning...


Markedsinformation 5. februar 2018

Janet Yellen har haft sit sidste møde som formand for FED, og som forventet var der ingen renteforhøjelse.


Markedsinformation 22. januar 2018

Der er møde i ECB, men der ventes ingen ændring i hverken rente eller retorik. Herudover er der World Economic Forum i Schweiz. Her kan der komme...


Markedsinformation 15. januar 2018

Der er lagt op til en større udskiftning på adskillige europæiske topposter i de kommende år. Det drejer sig om formændene for...


Markedsinformation 8. januar 2018

Ved afslutningen af 2017 var der flere analytikere, der spurgte markedsdeltagerne om, hvad de anså for at være de største risici i markedet for 2018 globalt set. Hvad kunne ryste markedet i 2018...


Markedsinformation 2. januar 2018

Et af de punkter, der har været på dagsordenen gennem flere år, er rentestigninger i den lange ende af rentekurven. Det blev også forudset for 2017…


Markedsinformation 18. december 2017

Hvad kan vi forvente af amerikansk økonomi i 2018? USA er er et skridt eller to længere fremme i cyklussen sammenlignet med Eurozonen og Danmark.


Markedsinformation 11. december 2017

Et tilsyneladende gennembrud i BREXIT forhandlingerne. Det spirende opsving i Eurozonen i starten af 2017, ser ud til at være blomstret fuldt op i løbet af året.


Markedsinformation 27. november 2017

Hvor skal de lange renter hen når vi kigger ind i 2018? Det er ved at være den tid på året...


Markedsinformation 20. november 2017

Nøgletal fra USA tyder på en renteforhøjelse fra FED den 13. december.


Markedsinformation 23. oktober 2017

Der er møde i ECB denne uge. Det forventes at ECB vil informere om fremtiden for deres opkøbsprogram. Muligvis kommer der nyt om hvem der bliver chef for amerikanske FED fra 1. februar.


Markedsinformation 16. oktober 2017

Der er EU-topmøde i denne uge hvor forhandlingerne med Storbritannien om Brexit er på dagsordenen. Desuden er der partikongres i Kina, hvor de næste års politik ventes vedtaget.