Regnskabsoptagelse af finansielt leasede aktiver

Kommuner og regioner skal indregne værdi og gæld vedrørende finansielt leasede aktiver i anlægskartoteket og den finansielle status.

 

For at lette det administrative arbejde ved aktiveringen har KommuneLeasing i samarbejde med KL og Danske Regioner udarbejdet værktøjer, der kan hjælpe med beregninger i forbindelse med opgørelsen af værdi og gæld for de finansielt leasede aktiver.

 

Værktøjerne består af et regneark, hvor brugerne selv kan beregne deres værdi og gæld af finansielt leasede aktiver. Regnearket er frit tilgængeligt på www.kommuneleasing.dk og kan downloades herfra.

 

Til hjælp for vores kunder er årsopgørelsens beregninger over de enkelte leasingaftaler lavet på forhånd. Årsopgørelsen kan downloades fra www.kommuneleasing.dk efter login til egne leasingdata.

 

Vejledning

 

Til hjælp for aktivering af finansiel leasing er der udarbejdet en vejledning med beskrivelser, eksempler og anbefalinger/retningslinier.

 

Vejledningen omfatter følgende punkter:

 

  • Afvigelse mellem leasing- og afskrivningsperiode
  • Leasingaftaler indeholdende oparbejdningsperiode
  • Leasingramme-/masteraftaler
  • Leasingaftaler med tilknyttet teknologisikring.

 

For øvrig vejledning henvises til KL’s vejledninger om omkostningstrering her

 

Vejledning

 

Konteringseksempler

 

Til hjælp for regnskabsoptagelse af finansielt leasede aktiver har KommuneLeasing udarbejdet tre konteringseksempler. Konteringseksemplerne tager udgangspunkt i eksempler på typiske leasingengagementer i en kommune.

 

Konteringseksemplerne omfatter følgende punkter:

 

  • Eksempel 1 – Leasingaftale med indkøb og opstart i samme år.
  • Eksempel 2 – Leasingaftale med forskudt indkøb og opstart.
  • Eksempel 3 – Leasingaftale med teknologisikring.

 

Eksempel 1 på kontering
Eksempel 2 på kontering
Eksempel 3 på kontering