Regnskabsoptagelse af finansielt leasede aktiver

Årsopgørelser ultimo året vil være tilgængelige medio januar via KommuneLeasings onlinesystem.

 

Bestil adgang til systemet via kommunens superbruger i økonomiafdelingen eller ved at sende en e-mail til kleas@kommunekredit.dk.