Leasingordbog

Alle | A C D E F I L M O P R S T U
There are currently 2 names in this directory beginning with the letter T.
Teknologisikring

Ved en teknologisikringsaftale får leaser mulighed for løbende at udskifte/supplere det udstyr som er leaset.

 

Teknologiskringsaftaler kan etableres, således leaser får et nærmere fastsat årligt udskiftningsbeløb til rådighed til brug for de ønskede indkøb samtidig med, at den i leasingaftalen fastsatte leasingydelse fastholdes uændret, dog tages der højde for ændringer i rentesatsen. Betingelsen for teknologisikringsmuligheden er dog, at leasingaftalen løbende forlænges til aftalens oprindelige løbetid. Det årlige teknologisikringsbeløb beregnes som forskellen mellem aftalens oprindelige hovedstol og den nedskrevne værdi.


Tilbagediskontering
Det er almindeligt kendt, at værdien af kr. 100,- om 2 år ikke er det samme som kr. 100,- i dag. Med andre ord, der indgår altid et renteelement. Når en betalingsstrøms værdi skal beregnes (enten i nutids- eller fremtidskroner) skal der tages hensyn til renten.