Leasingordbog

Alle | A C D E F I L M O P R S T U
There are currently 2 names in this directory beginning with the letter R.
Rammeaftale
En rammeaftale er en overordnet leasingaftale, hvor leasingselskabet har givet et forhåndstilsagn om leasingfinansiering af en række anskaffelser i en nærmere fastsat periode. En rammeaftale indgås ofte, hvor leaser f.eks. ønsker mulighed for en tilbagebetaling af de leasede genstande over forskellige løbetider, eller hvor leaser ønsker indgået en leasingaftale med indkøb over en længere periode (årrække).

Restværdi

I leasingbranchen opererer man med begrebet restværdi (scrapværdi). Restværdi er den værdi, man vurderer, at det leasede aktiv har ved leasingperiodens udløb - og må ikke forveksles med restgæld.

Aktivets restværdi skal i.h.t. afskrivningsloven ved leasingperiodens udløb, som minimum udgøre udstyrets markedsmæssige handelsværdi.Eks.: En personbils værdi om 3 år afhænger bl.a. af mærke, model og kørte kilometer. En restværdi på 5% er forkert. 53% er nok et bedre gæt. En restværdi på 5% efter 3 år passer bedre på en PC, der er indkøbt uden specialrabat. Restværdien er altså den forventede - realistiske - fremtidige salgspris.