Leasingordbog

Alle | A C D E F I L M O P R S T U
There are currently 2 names in this directory beginning with the letter O.
Oparbejdningsperiode

I tilknytning til en leasingaftale kan der etableres en oparbejdningsaftale løbende i et nærmere fastsat tidsrum (oparbejdningsperiode).

Etablering af oparbejdningsaftaler sker ofte i forbindelse med indgåelse af aftaler, hvor leaser ønsker at indkøbe aktiver over en kortere eller længere periode.

I oparbejdningsperioden faktureres det udstyr som leaser ønsker at lease løbende til KommuneLeasing, som herefter betaler leverandørerne. Ved oparbejdningsperiodens udløb opgøres det samlede indkøb, hvorefter afvikling af leasingaftalen påbegyndes.

I indkøbsperioden/oparbejdningsperioden betaler leaser en forholdsmæssig ydelse.


Operationel leasing

KommuneLeasing laver alene operationel leasing af person- og varebiler under 3.500 kg samt busser op til 6 tons.

Vi tager ikke ansvar for leasinggenstanden, men for service- og vedligehold samt for restværdien ved leasingperiodens udløb.

Operationel leasing kan endvidere indeholde administrative serviceydelser.