Leasingordbog

Alle | A C D E F I L M O P R S T U
There are currently 6 names in this directory beginning with the letter L.
Leasing

I sproglig forstand betyder leasing leje.

En leasingaftale indgås mellem et leasingselskab og en leasingtager (brugeren af det leasede aktiv). Leasingselskabet anskaffer - normalt efter leasingetagerens anvisning - et bestemt aktiv, som herefter stilles til rådighed for leasingtageren i en forud fastsat periode mod betaling af en fast eller variabel periodisk leasingydelse.

Leasingydelsen beregnes normalt således, at leasingselskabet i løbet af leasingperioden får dækket aktivets anskaffelsessum, en passende forrentning samt en vis fortjeneste. Leasingperioden udgør normalt aktivets økonomiske levetid, alternativt har leasingtageren en anvisningspligt på en forud aftalt restværdi.

I leasingperioden har leasingselskabet ejendomsretten over de leasede aktiver og har således også den skattemæssige afskrivningsret.

Leasingtageren har brugsretten over de leasede aktiver mod betaling af leasingydelsen. Leasingtageren har normalt ligeledes vedligeholdelsespligten af det leasede aktiv.


Leasingaftale
Leasingaftalen er det juridisk bindende dokument, hvor aftalens nærmere vilkår og betingelser mellem leasingselskabet og leaser er fastsat og beskrevet.

Leasinggiver
Er leasingselskabet - også kaldet lessor eller kreditor.

Leasingperiode
Leasingperioden også kaldet afviklingsperioden.

Leasingperioden er den periode, hvor leaser betaler den fastsatte leasingydelse (tilbagebetaling).


Leasingtager
Er brugeren - også kaldet lessee, debitor eller kunde.

Leasingydelse

I leasingperioden betaler leaser en leasingydelse for leasing (leje) af de leasede aktiver.

Leasingydelsen fastsættes med baggrund i følgende:

1. De leasede aktivers anskaffelsessum.
2. Den aftalte finansieringsrente.
3. Den aftalte løbetid.
4. Den fastsatte restværdi ved leasingperiodens udløb.

Leasingydelsen kan fastsættes med basis i såvel fast som variabel rente.