Leasingordbog

Alle | A C D E F I L M O P R S T U
There are currently 2 names in this directory beginning with the letter I.
Ikraftsættelse
Leasingselskabet "ikraftsætter" en leasingaftale den dag, leasingselskabet får meddelelse (skriftligt) om, at leaser har godkendt det leasede udstyr og dermed bedt leasingselskabet betale leverandøren. Leasingaftalen er imidlertid juridisk forpligtende fra den dag, aftalen underskrives af parterne.

Indfrielse
I leasingperioden sker det, at leaser ønsker at foretage hel eller delvis indfrielse af det leasede. I forbindelse med indfrielsen vil der blive udarbejdet en indfrielsesopgørelse. Indfrielsesbeløbet beregnes som differencen mellem restgælden og en tilbagediskontering af samtlige uforfaldne leasingafgifter samt restværdi med markedsrenten på opgørelsestidspunktet. Herudover vil leaser blive opkrævet fastrentekompensation (ved aftaler indgået med baggrund i fast rente) samt evt. skattekompensation som følge af de skattemæssige konsekvenser ved den førtidige indfrielse.