Leasingordbog

Alle | A C D E F I L M O P R S T U
There are currently 2 names in this directory beginning with the letter A.
Administration
Ligger en aftale i administration betyder det, at aftalen er lukket for indkøb, og at der betales leasingydelse i henhold til aftalen. Se endvidere etablering.

Anvisningspligt
Ved leasingperiodens udløb samt ved hel eller delvis indfrielse af leasingaftalen, har leaser pligt til at anvise en tredjemand som køber af udstyret til den opgjorte værdi.
Indbringer salget mere end leasingaftalens nedskrevne værdi (restværdi) udbetales beløbet til leaser, der omvendt garanterer for indbetaling af et eventuelt manglende beløb.