Teknologisikringsaftaler

Den teknologiske udvikling inden for særlig IT-udstyr og teknisk materiel m.v. kræver mulighed for løbende udskiftning og/eller opgradering af det leasede udstyr.

 

Leasingaftaler med KommuneLeasing kan næsten alle tilknyttes en såkaldt teknologisikringsaftale.

 

Teknologisikringsaftalen sikrer, at kommunen løbende får mulighed for at supplere det leasede udstyr med mere nyt udstyr, samtidig med at de årlige løbende udgifter holdes inden for de samme økonomiske rammer.

 

Konkret kan en leasingaftale med tilhørende teknologisikring etableres efter følgende princip:

 

  • En Kommune ønsker at indgå en leasingaftale over en 4-årig periode for en samlet anskaffelsessum til eksempelvis IT-udstyr på 3 mio. kr. Anskaffelsen foretages løbende i november og december måned. Første leasingydelse, der betales helårligt forud, forfalder den 2. januar i året efter anskaffelsesåret.
  • Med en variabel finansieringsrente på ca. 2.75 % vil den årlige ydelse ved uændret rente udgøre ca. 781.000 kr. pr. år i 4 år.

Eksempel

Samlet anskaffelsessum i år 0

Årlig udskiftningssum fra og med år 1 og frem

3.000.000 kr. ca. 720.000 kr.

Teknologisikringsaftale med løbende årlige variable udskiftningsbeløb:

Udskiftning

Udskiftningsår

Udskiftningssum

1 mio. kr. 1 ca. 720.000 kr.
Såfremt udskiftningsretten ikke benyttes i år 1, kan der foretages følgende udskiftning i 2 ca. 1.460.000 kr.
Såfremt udskiftningsretten ikke benyttes i år 1 og år 2, kan der foretages følgende udskiftning i. 3 ca. 2.200.000
Såfremt udskiftningsretten ikke benyttes i år 1, år og år 3, kan der foretages følgende udskiftning i 4 3.000.000