“In-house”-reglen i udbudsloven

Vi har i november 2019 af advokatfirmaet Gorrissen Federspiel fået foretaget en udbudsretlig vurdering af spørgsmålet om, hvorvidt en kommune eller region kan tildele KommuneKredit en kontrakt vedr. finansiel leasing direkte uden udbud, grundet KommuneKredits særlige status. Læs en kort redegørelse for vurderingen her.

 

Gorrissen Federspiel har vurderet, at betingelserne for at kunne anse kontrakter om finansiel leasing mellem KommuneKredit og en kommune eller region for at være ”in-house” – og dermed undtaget udbud – er opfyldt. Det er baseret på, at:

 

  • Ordregiveren sammen med andre ordregivere udøver kontrol over KommuneKredit (såkaldt ”fælles kontrol”)
  • Der ikke er nogen direkte privat kapitalandel i KommuneKredit
  • Mere end 80 pct. af KommuneKredits ”nyudlån” (lån og finansiel leasing) udgør tjenesteydelser, som udføres for de ”kontrollerende ordregivere” eller andre ordregivere, der kontrolleres af samme ordregivere. KommuneKredit har for 2019, 2020 og 2021 opgjort, at det er mere end 80 pct. af KommuneKredits nyudlån, som er ydet til offentlige og offentligt kontrollerede kunder.