Fastsættelse af rente til brug for takstberegninger

KommuneKredit er blevet gjort opmærksom på, at Kommunekontraktrådet i Region Hovedstaden har anbefalet at anvende renten på et 20-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit til at beregne forrentningen af aktiver i forbindelse med takstfastsættelsen for “kan- og skal-institutioner”.

 

KommuneKredit kan oplyse, at den vejledende 20-årige rente for et fastforrentet inkonvertibelt lån i KommuneKredit pr.:

 

 

1. april 2016 var 1,44 % p.a.

31. marts 2017 var 1,47% p.a.

28. marts 2018 var 1,37% p.a.

02. april 2019 var 0,82% p.a.

01. april 2020 var 0,43% p.a.

31. marts 2021 var 0,46% p.a.

31. marts 2022 var 1,54% p.a.

Har du spørgsmål til fastsættelse af rente til brug for takstberegninger, så kontakt vores kundeafdeling på kunde@kommunekredit.dk