Fastsættelse af rente til brug for takstberegninger

KommuneKredit er blevet gjort opmærksom på, at Kommunekontraktrådet i Region Hovedstaden har anbefalet at anvende renten på et 20-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit til at beregne forrentningen af aktiver i forbindelse med takstfastsættelsen for “kan- og skal-institutioner”.

KommuneKredit kan oplyse, at den vejledende 20-årige rente for et fastforrentet inkonvertibelt lån i KommuneKredit pr.:

 

1. april 2009 var 3,77 % p.a

31. marts 2010 var 4,05 % p.a

31. marts 2011 var 4,43 % p.a

31. marts 2012 var 2,90 % p.a

2. april 2013 var 2,37 % p.a

31. marts 2014 var 2,65 % p.a

1. april 2015 var 1,30 % p.a

1. april 2016 var 1,44 % p.a.

31. marts 2017 var 1,47% p.a.

28. marts 2018 var 1,37% p.a.

02. april 2019 var 0,82% p.a.

01. april 2020 var 0,43% p.a.