Sådan betaler du jeres ydelser til tiden

Vi ønsker at kunne tilbyde vores kunder de bedste priser. Derfor har vi blandt andet fokus på at holde vores ad­mi­ni­stra­tions­om­kost­nin­ger så lave som muligt. Læs i guiden her, hvordan I kan være med til at holde omkostningerne nede, ved at betale jeres ydelser til tiden - og altså hverken for tidligt eller for sent.

Foto: AdobeStock

Betal til tiden - hverken for tidligt eller for sent

At betale låneydelser til tiden vil sige, at vi har beløbet på vores bankkonto på valørdatoen, som er den dato, hvor vi skal have modtaget jeres betaling. Betalingen skal med andre ord falde hverken før eller efter. For tidlige eller for sene betalinger øger vores administration.

Gennem en længere periode har vi justeret vores systemer for at imødekomme vores kunders ønske om tidligere advisering.

Vi oplever desværre, at den tidlige advisering har resulteret i, at vores kunder ofte betaler deres ydelser før valør. Faktisk sender hovedparten af vores kunder deres ydelser på lån til advisering og betaling elektronisk eller via Be­ta­lings­ser­vi­ce op til 4-5 uger før valør. 

Det er om­kost­nings­kræ­vende for KommuneKredit, da ind­be­ta­lin­ger­ne således ikke svarer til vores for­plig­ti­gel­ser på ka­pi­tal­mar­ke­det.

Hvordan påvirker advisering af negative renter betaling af låneydelser?

Vi skal modtage betalinger rettidigt uanset eventuelle negative renter/kreditnotaer.

Vi oplever i stigende grad manglende betaling af ydelser på valørdato, fordi den elektroniske advisering af de negative renter – et tilgodehavende for debitor – spærrer for indbetaling af øvrige ydelser på lån. Det medfører øget administration, når vi skal rykke for manglende betaling telefonisk og håndtere rente- og gebyrnotaer.

Kan vi lave én samlet overførsel for alle lån?

KommuneKredit håndterer mange indbetalinger hver termin. For at sikre, at vi registrerer betalingen korrekt - og at betalingen er sket rettidigt - skal I overføre låneydelser enkeltvist med oplysning om lånenummer som reference samt låntagers navn og CVR-nr.

Tak for hjælpen med at sikre en smidig håndtering af indbetalinger hos både jer og KommuneKredit.

Kontakt os

Vil du høre mere om jeres muligheder for at finansiere lokale projekter eller investeringer, er du velkommen til at kontakte vores kundeafdeling.

Vores telefoner er åbne

Mandag til torsdag
09:00 – 16:00
Fredag
09:00 – 14:00