OPP Vandhus – Vordingborg Kommune

Illustration: Entreprenør Morten C. Henriksen A/S og Vordingborg Kommune


Vandhuset skal blandt andet bestå af et 25×25 meter bassin med 10 baner, en familieafdeling med babybassin, omklædnings- og badefaciliteter, rutsjebane og en udendørs badetønde. Det nye byggeri kommer også til at indeholde en café, reception, motionslokaler og kontorer.

”Kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune ønsker med OPP- projektet omkring vandhuset at skabe et langsigtet samarbejde, fordi man tror på, at det skaber den bedst mulige kvalitet for pengene. Og de foreløbige erfaringer i anlægsfasen tyder på, at et samarbejdsperspektiv på 25 år gør, at alle parter lægger sig i selen for at finde gode løsninger inden for de givne rammer, når der opstår små og større problemer. Når vandhuset står færdigt om et år vil OPP-partneren drive det tekniske anlæg i de næste 25 år og den daglige drift køres af DGI Huset Panteren, som er en almennyttig fond. Det hidtidige samarbejde mellem DGI Huset Panteren, OPP-partneren, den finansielle partner og kommunen har kun haft positive og innovative sideeffekter”, fortæller direktør Lisbeth Vangsbjerg Mogensen, Vordingborg Kommune.

Vinderprojektet er udviklet af entreprenør Morten C. Henriksen i samarbejde med Torkil Laursen Rådgivende Ingeniørfirma, Kragh & Berglund Landskabsarkitektur og Urban Design, Arkitektvirksomheden Kullegaard, samt DISH Danske Idrætssvømmehaller.

Vandhuset skal placeres i området Panteren, som er et nedlagt industriområde i Vordingborg Kommune.

Kommunen har holdt et særskilt offentligt udbud af finansieringen (finansiel leasingaftale), som KommuneKredit vandt.

Vandhuset forventes at stå klart til ibrugtagning i september 2017.

Yderligere information

For yderligere information, kontakt Udlån og Leasing, kunde@kommunekredit.dk

Fakta om projektet

Ordregivende myndighed: Vordingborg Kommune.

 

OPP-leverandør: Entreprenør Morten C. Henriksen (opførelse og teknisk drift). Derudover en særskilt driftsaftale med den almennyttige erhvervsdrivende fond DGI Huset Panteren, som skal forestå den daglige drift af vandhuset.

 

Anlægsinvestering: ca. 68 mio. kr.

 

Areal: 4.920 m².

 

Finansiering: KommuneKredit (offentlig fremmedfinansiering, leasing).

 

Byggeperiode: 2016-2017.

 

Drift- og vedligeholdelsesperiode: 25 år.