Omkostninger

KommuneKredit fastsætter løbende administrationsbidraget på lån og kreditter. For aftalelån og byggekreditter opkræves for tiden ikke administrationsbidrag. For obligationslån opkræves pt. et administrationsbidrag, der udgør 0,08% p.a.

 

Der er normalt ingen yderligere omkostninger ved etablering eller konvertering af lån i KommuneKredit.

 

KommuneKredit kræver ikke pant.

 

 

Hvis du vil høre mere om finansieringsmuligheder i KommuneKredit, så kontakt vores kundeafdeling på kunde@kommunekredit.dk