Omkostninger

Lån ydes som aftalelån eller obligationslån.

 

KommuneKredit fastsætter løbende administrationsbidraget på lån og kreditter. For aftalelån og byggekreditter opkræves for tiden ikke administrationsbidrag. For obligationslån opkræves pt. et administrationsbidrag, der udgør 0,08% p.a.

 

Der er normalt ingen yderligere omkostninger ved etablering eller konvertering af lån i KommuneKredit.

 

KommuneKredit kræver ikke pant.

 

Skriv til: Udlånsafdelingen