KKmax – Lån med rentemaksimum

Lånets egenskaber

Låntager betaler som udgangspunkt en variabel rente svar­ende til 6M CIBOR og en renteregulering. 6M CIBOR kan ikke overstige et på forhånd aftalt maksimum. Hvis renten rammer maksimum, og markedsrenten senere falder, følger renten på lånet med ned under maksimum. Rentemaksimum kan aftales i intervaller på 0,5 pct. i en del af lånets løbetid eller helt til udløb. Prisen for aftalen om rentemaksimum afregnes ved lånets udbetaling, således at lånet udbetales til en underkurs. Lånet ydes i henhold til lånebekendtgørelsens bestemmelser. Låntypen kan anvendes til grøn låntagning.

Rente

Renten på lånet er variabel (6 måneders CIBOR). Hertil kommer en renteregulering som fastsættes af KommuneKredit. Rentereguleringen kan være et fradrag eller et tillæg. Renten og rentereguleringen fastsættes to dage før hver rentetermin for den følgende renteperiode. 

Bidrag

Bidraget fastsættes løbende af KommuneKredit og udgør pt. 0,00 pct. Der beregnes p.t. ingen andre gebyrer eller provisioner.

Afvikling

Lånets afdragsforløb kan aftales individuelt. Lånet har to halvårlige terminer den 10. marts og 10. september. 

Kurs

Lånet udbetales til en kurs under 100 ud fra prisen på det aftalte rentemaksimum.

Indfrielse

Lånet kan indfries til maksimalt kurs 100 i forbindelse med en rentetermin. Indfrielsen skal varsles senest 10 internationale bankdage før. Såfremt det aftalte rentemaksimum har en værdi, vil beløbet blive fratrukket indfrielsessummen.

Lånet refinansieres løbende af KommuneKredit. Såfremt refinansieringen under særlige omstændigheder på de finansielle markeder ikke kan gennemføres, har KommuneKredit mulighed for at opsige lånet.

Fordele

Låntypen kombinerer fordelene fra et variabelt og et fastforrentet lån, så man fastholder den lave, variable rente samtidig med, at man har budgetsikkerhed i form af det aftalte rentemaksimum. 

Risici

Låntager skal have en forventning om en periode med lav rente. Perioden skal være tilstrækkelig lang til, at rentebesparelsen (i forhold til et lån med fast rente) overstiger prisen (kurstabet) for det aftalte rentemaksimum.

Renteregulering fastsættes af KommuneKredit. Hvis KommuneKredit ændrer renteregulering opad, vil det medføre at den samlede renteudgift stiger.

 Download brochure som PDF

Skriv til: Udlånsafdelingen