KKbasis – Lån med fast basisrente

Lånets egenskaber

KKbasis er et lån med fast basisrente, som kan tilpasses den enkelte låntagers behov med hensyn til løbetid, afdragsprofil og renteterminer i henhold til lånebekendtgørelsens bestemmelser. Låntypen kan anvendes til grøn låntagning.

Rente

Basisrenten fastlægges af KommuneKredit efter aftale med kunden i forbindelse med lånets etablering. Basisrenten kan fastlægges for en del af eller hele lånets løbetid. Den aftalte basisrente vil ved hver rentetermin blive justeret med et tillæg eller fradrag, som fastsættes af KommuneKredit. Såfremt basis­renten kun er fastsat for en del af lånets løbetid, skal renten fastsættes på ny ved udløbet af den aftalte renteperiode. Hvis man ønsker det, kan lånet også på dette tidspunkt ændres til en anden låntype. Renteperioden vil typisk være på 3 eller 6 måneder.

Bidrag

Bidraget fastsættes løbende af KommuneKredit og udgør pt. 0,00 pct. Der beregnes p.t. ikke andre gebyrer eller provisioner.

Afvikling

Lånets afdragsforløb kan aftales individuelt. Typisk sker afvikling som serie- eller annuitetslån.

Kurs

Lånet udbetales til kurs 100. Der er således intet kurstab ved udbetaling.

Indfrielse

Lånet kan indfries til kurs 100 eller omlægges til en anden rentetype med normalt 10 internationale bankdages varsel til udløbet af den periode, hvor basisrenten er aftalt.

 

Lånet kan førtidigt indfries til markedskurs med normalt 10 inter­nationale bankdages varsel og kan således ikke opsiges til kurs 100. Som udgangspunkt skal lånet indfries til overkurs, hvis renteniveauet er lavere end på optagelsestidspunktet. Omvendt vil lånet som udgangspunkt kunne indfries til underkurs, hvis renteniveauet er højere end på optagelsestidspunktet for lånet. Såfremt lånet ønskes nedbragt ekstraordinært, vil der ligeledes blive beregnet en over-/underkurs af det ekstraordinære afdrag.

 

Lånet refinansieres løbende af KommuneKredit. Såfremt refinansieringen under særlige omstændigheder på de finansielle markeder ikke kan gennemføres, har KommuneKredit mulighed for at opsige lånet.

Fordele

Basisrenten er upåvirket af løbende renteændringer i markedet.

Risici

Man vil ikke få fordel af en eventuel faldende markedsrente.

 

Tillæg/fradrag fastsættes af KommuneKredit. Hvis KommuneKredit ændrer tillægget eller fradraget opad, vil det medføre at den samlede renteudgift stiger.

 

Hvis man ønsker at indfri lånet før tid, vil det ske til markedskurs. Markedskursen beregnes af KommuneKredit. Kursen er afhængig af renteudviklingen.

Download brochure som PDF

Skriv til: Udlånsafdelingen