Kundekendskabsprocedure

KommuneKredit er omfattet af reglerne om forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering, hvor man ofte opererer med begrebet ”kend din kunde”.

 

Det betyder bl.a., at KommuneKredit skal kunne redegøre for ejerstrukturen hos sine kunder og ultimativt også vide, hvem der er den eller de reelle ejere af vores kunde.

 

KommuneKredit skal som led i en fastsat kundekendskabsprocedure derfor indhente oplysninger om den eller de personer, der i sidste ende ejer eller kontrollerer vores kunde og om hvilke rettigheder, de har. På baggrund heraf skal KommuneKredit i henhold til loven foretage en konkret vurdering af, hvem der er vores kundes reelle ejere.

 

Er man efter en konkret vurdering at betragte som reel ejer af kunden, skal der som led i KommuneKredits kundekendskabsprocedure ske legitimering med pas/kørekort og sundhedskort samt login med Nem-ID.

 

KommuneKredit har i den forbindelse indgået et samarbejde med en ekstern leverandør, NewBanking, som på vegne af KommuneKredit indhenter oplysninger om ejerforhold og legitimation, samt opbevarer kopierne af den legitimation, som bliver uploadet. Løsningen overholder alle gældende sikkerhedsstandarder og er i overensstemmelse med de krav, der fremgår af GDPR og den supplerende databeskyttelseslov

 

Spørgsmål om kundekendskabsproceduren kan rettes til KommuneKredits kundeafdeling på tlf. 33 11 15 12 eller e-mail kunde@kommunekredit.dk

 

Tekniske spørgsmål i forbindelse med indhentning af oplysningerne kan med fordel rettes direkte til NewBanking på: https://newbanking.com/contact/