Guide til rettidig betaling af låneydelser

Det er en del af KommuneKredits målsætning at yde de bedste priser til vores kunder. Det betyder bl.a., at KommuneKredit skal holde administrationsomkostningerne så lave som muligt.

 

Vi har derfor lavet denne guide til rettidig betaling af låneydelser:

Betalingen skal altid falde på valørdatoen

Låneydelser skal betales rettidigt, så KommuneKredit har beløbet på vores bankkonto på valørdato – hverken før eller efter.

Manglende rettidig betaling af ydelser på lån til KommuneKredit giver en øget administration, uanset om betalingen falder før eller efter valørdatoen som aftalt ved lånets optagelse.

 

Vi har gennem en længere periode justeret vores systemer for at imødekomme vores kunders ønske om tidligere advisering. Hovedparten af ydelser på lån bliver således adviseret og sendt elektronisk eller via Betalingsservice 4-5 uger før valør (datoen, hvor vi skal have beløbet på vores bankkonto).

 

Vi oplever desværre, at den tidlige advisering har øget omfanget af ydelser betalt før valør, hvilket er omkostningskrævende for KommuneKredit, da indbetalingerne således ikke svarer til vores forpligtigelser på kapitalmarkedet.

 

Hvordan påvirker advisering af negative renter betaling af låneydelser?

Betalinger skal modtages rettidigt uanset eventuelle negative renter/kreditnotaer.

Vi oplever i stigende grad manglende betaling af ydelser på valørdato, fordi den elektroniske advisering af de negative renter – et tilgodehavende for debitor – spærrer for indbetaling af øvrige ydelser på lån. Dette medfører øget administration i form af telefonisk rykning for manglende betaling samt håndtering af rente- og gebyr-notaer.

 

Kan jeg lave én samlet overførsel for alle lån?

KommuneKredit håndterer mange indbetalinger hver termin. Det øger derfor administrationstiden, når vi får én samlet betaling for flere lån, som vi så efterfølgende skal opdele. Udligning af disse indbetalinger fortages mest stabilt, når de overføres enkeltvis med angivelse af debitor.

Tak for hjælpen med at sikre en smidig håndtering af indbetalinger hos både jer og KommuneKredit.