ELENA – Tilskud til energibesparende projekter

EU har som led i bekæmpelsen af klimaforandringer etableret et tilskuds- og låneprogram kaldet ELENA (European Local Energy Assistance). 

Lukket for ansøgninger

KommuneKredit modtager ikke længere ansøgninger til ELENA-programmet. Det skyldes de generiske tidsfrister, som gør sig gældende i KommuneKredits ELENA-rammeaftale.

Om ELENA

Europa-Kommissionen yder via låneprogrammet tilskud til kommuners og regioners energibesparende projekter omfattende bl.a. energirenovering af bygninger, by­trafik og/eller infrastruktur. Tilskuddet kan udgøre op til 90 pct. af udgifterne til f.eks. markedsundersøgelser, udarbejdelse af udbudsmaterialer og personaleomkostninger i forbindelse med investeringsforberedelserne. De samlede tilskud kan højest andrage 5 pct. af anlægsinvesteringerne i det enkelte projekt. Programmet omfatter:

  • Tilskud til juridisk og teknisk assistance
  • Finansiering af anlægsudgifter

KommuneKredit godkendt som ELENA co-operatør

KommuneKredit blev godkendt som ELENA co-operatør for Danmark i maj 2014.

Godkendte projekter

Aarhus kommune – se mere her

Mere information

KommuneKredits kundeafdeling kan kontaktes for yderligere information på:
E-mail: kunde@kommunekredit.dk