KommuneKredits foretræde for Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget

Lars Krarup

Bestyrelsesformand Lars Krarup på vej til foretræde

Den 15. november 2018 havde KommuneKredit foretræde for Energi-, forsynings- og klimaudvalget om lovforslag nr. 97, ændring af lov om varmeforsyning og lov om planlægning – udmøntning af energiaftalen, og dets betydning for fjernvarmeselskabers adgang til lånoptagelse i KommuneKredit.

Læs også KommuneKredits Høringssvar af 5. oktober 2018 til lovforslag om ændring af lov om varmeforsyning og lov om planlægning.