KommuneKredit udsteder ny DKK-benchmark

KommuneKredit har i dag udstedt endnu en benchmarkudstedelse i DKK. Denne gang en ny lang 3-årig udstedelse med udløb 19. maj 2022 med en rentekupon på 0%. Udstedelsen var på DKK 5 mia. og blev arrangeret af Danske Bank og Nordea.

 

Obligationerne blev udbudt i markedet med en effektiv rente svarende til renten på statsobligationer med et tillæg på 20 bps. Der var hurtigt stor interesse for obligationerne fra en bred kreds af investorer, og i løbet af kort tid var der indkommet ordrer for mere end DKK 6 mia. Det endelige rentetillæg til statsobligationerne blev fastsat til 19 bps.

 

Læs Deal Review (på engelsk) her.