KommuneKredit udsteder grøn obligation på 750 millioner euro

KommuneKredit har i dag udstedt en grøn obligation på 750 mio. euro med en løbetid på 10 år. KommuneKredits grønne obligationer er med til at finansiere mere end 200 lokale grønne projekter over hele Danmark. Projekternes egnethed som grundlag for KommuneKredits grønne obligationer vurderes af en Grøn Komité. Der er grønne projekter fra Frederikshavn til Rødby og fra Esbjerg til Bornholm, og de inkluderer bl.a. solvarmeanlæg, afledning af regnvand og LED-gadebelysning.

 

“Jeg er meget tilfreds med, at vi med udstedelse af grønne obligationer kan sætte fokus på de forbedringer af miljø- og klimaforhold, der opnås gennem investeringer i lokalsamfundene i Danmark.” udtaler adm. direktør Jens Lundager. “Jeg vil gerne rette en særlig tak til vores to eksterne eksperter i den Grønne Komité, der skal sikre, at de finansierede projekter lever op til de grønne retningslinjer.”

Hans-Martin Friis Møller, direktør i Kalundborg Forsyning, og Carl Hellmers, direktør i Fredericia Fjernvarme a.m.b.a., eksterne medlemmer af KommuneKredits Grønne Komité.
Hans-Martin Friis Møller, direktør i Kalundborg Forsyning, og Carl Hellmers, direktør i Fredericia Fjernvarme a.m.b.a., eksterne medlemmer af KommuneKredits Grønne Komité.

“Det er utrolig spændende at være en del af KommuneKredits arbejde med grøn finansiering. Jeg synes, at det skubber udviklingen i den rigtige retning. I den Grønne Komité ser vi en stabil tilgang af projekter, og det indikerer, at den danske forsyningssektor investerer grønt – og dermed at vi også har en fremtidig stærk tilstedeværelse på det grønne obligationsmarked.” udtaler Hans-Martin Friis Møller.

 

Og Carl Hellmers er enig: “Det er betydningsfuldt for forsyningsvirksomhederne, at KommuneKredit giver investorer mulighed for at opfylde deres investeringsønsker med grønne danske projekter. Nu er det vigtigt, at forsyningsvirksomhederne i så høj grad som muligt støtter op om denne mulighed. Vi har mange grønne investeringer herhjemme, og endnu en grøn udstedelse fra KommuneKredit er derfor godt nyt for hele sektoren.”

 

Download pressemeddelelsen som pdf her.

Download investor press points som pdf her.

 

KONTAKT
Adm. direktør Jens Lundager,
telefon 33 69 76 22