KommuneKredit udsteder en ny 7-årig EUR benchmark

Tirsdag den 16. januar 2018 udstedte KommuneKredit den første EUR Benchmark obligation i 2018. Obligationsudstedelsen har en kupon på 0,5% p.a. og udløber den 24. januar 2025. Obligationsprisen baserer sig på et kreditspænd på midswap renten minus 10 basispoint. Fra start blev prisen sat til midswap renten minus 8 basispoint, men grundet en stor efterspørgsel kunne den justeres efter 30 minutter. Efterspørslen steg yderligere op til EUR 2,5mia, hvilket tillod KommuneKredit at stramme prisen yderligere til midswap renten minus 10 basispoint. Den endelige efterspørgsel var på mere end EUR 3mia fra over 80 investorer.

 

Arrangørerne var Credit Agricole, Natixis, Nomura og Nordea.

 

Læs den engelske pressemeddelelse her