KommuneKredit udsteder en ny 5-årig EUR benchmark

Tirsdag den 6. marts 2018 udstedte KommuneKredit årets anden benchmarkudstedelse i EUR.

 

Obligationer har en kuponrente på 0,25% p.a. og udløber 15. maj 2023. Obligationsprisen er baseret på mid-swaprenten minus 13 basispoint. Udbuddet startede på mid-swaprenten minus 11 basispoint, og der var stor interesse for at købe obligationerne. Det gjorde det muligt, at justere prisen i to omgange til den endelige pris på mid-swaprenten minus 13 basispoint.

 

Der var ordrer fra mere end 70 investorer for i alt EUR 2,3 mia.

 

Arrangører på udstedelsen var: Barclays, Citi, Danske Bank og HSBC.

 

Se den engelske pressemeddelelse her.