KommuneKredit udsteder 3-årig benchmark med buyback option

Den 4. maj 2018 annoncerede KommuneKredit en ny USD fastforrentet obligationsudstedelse med udløb 15. november 2021.  Derudover tilbød KommuneKredit at tilbagekøbe to eksisterende USD obligationer med udløb henholdsvis 27. august 2018 og 15. januar 2019. KommuneKredit udpegede en gruppe på 4 banker, bestående af Toronto Dominion, Deutsche Bank, Scotiabank og Bank of Amerika Merrill Lynch, med henblik på at sælge den nye obligationsudstedelse samt tilbagekøbe de to ovennævnte obligationer. Den endelige pris for den nye obligationsudstedelse blev på 3m USD Libor plus 6 basispoint, hvilket svarer til 30,6 basispoint over US statsobligationer. Ordrerne på den nye udstedelse kom fra omkring 50 investorer og udgjorde mere end USD 2,1 mia. Derudover blev der samlet købt tilbage for USD 255,487 mio. i de to eksisterende obligationer.

 

Den samlede fordeling på geografi og investortyper fremgår af den engelske pressemeddelelse. Læs den her.