KommuneKredit offentliggør Delårsrapport 2018

KommuneKredits bestyrelse har i dag godkendt og offentliggjort delårsrapporten for 2018.

 

I forbindelse med offentliggørelsen udtaler administrerende direktør Jens Lundager:

 

“I KommuneKredit skal vi ikke tjene på vores udlån til kommuner og regioner, så vores
rentabilitet kommer til udtryk gennem lave udlånsrenter fremfor et stort overskud.
Vi har haft en tilfredsstillende udvikling i første halvår 2018. Vores behov for indtjening
har ligget lidt under forventningen ved indgangen til året, omkostningerne følger
forventningerne, mens egenkapitalgraden ved halvårets udgang er i overkanten af
målsætningen.
Vores udlån sker på helt lige vilkår, uanset hvor i landet vi låner ud, og det samlede
udlån er vokset i første halvår med 3 mia.kr.”

 

Delårsrapport 2018 web

Delårsrapport 2018 print

Regnskabsmeddelelse 31. august 2018