KommuneKredit offentliggør Årsrapport 2018

KommuneKredits bestyrelse har i dag, 1. marts 2019, godkendt og offentliggjort årsrapporten for 2018.

 

Bestyrelsesformand Lars Krarup udtaler: ”I KommuneKredit er vi ikke sat i verden for at tjene penge til ejerne. Vi skal sikre udlån til lavest mulige renter til at finansiere kommunale og regionale anlægsinvesteringer, og resultatet for 2018 er tilfredsstillende. Vi udlåner på helt lige vilkår på tværs af landet – Bornholm, Frederiksberg og Lemvig – og det har vi gjort i 120 år uden, at vi har tabt en eneste udlånskrone.