KommuneKredit offentliggør Årsrapport 2017

KommuneKredits bestyrelse har i dag godkendt og offentliggjort årsrapporten for 2017.

 

Administrerende direktør Jens Lundager udtaler: “KommuneKredit kom ud af 2017 med et tilfredsstillende resultat. Foreningen skal ikke give overskud udover, hvad der kan dække omkostningerne og sikre en passende egenkapitalgrad. Vores rentabilitet udmønter sig dermed i lave udlånsrenter til vores kunder.”

 

Årsrapport 2017

Årsregnskabsmeddelelse 2. marts 2018

Low_Adobe_RGB_1998_JPG

High_Adobe_RGB_1998_JPG